Dosažení optimálních výsledků se rozhodně neobejde bez správného provedení daného pohybu. A znalost techniky pak zákonitě musí stavět na schopnosti těla pohyb korektně zvládnout – tedy mimo jiné na jeho dostatečné pohyblivosti.

Ať už si chcete jít ven zaběhat, vyrazit na lyže, do fitka, nebo na lekci spinningu, bezpečnost a efektivita fyzické aktivity závisí nejenom na vaší dobré teoretické připravenosti, ale také na tzv. předtréninkové přípravě. Její nedílnou součástí je rozcvičení, v rámci něhož byste měli zařadit vždy i pár cviků na mobilitu.

Trénink mobility si klade za cíl umožnit provedení pohybu v plném rozsahu, aniž by vás brzdily nějaké bolesti či zatuhlost. Z toho jasně vyplývá, že cviky zaměřené tímto směrem cílí především na zlepšení pohybu v daném kloubu. Je velmi pravděpodobné, že v rámci rozcvičení cviky na mobilitu provádíte, aniž byste o tom věděli. Řada z nich totiž vychází z tzv. dynamického strečinku, který odborníci doporučují jako součást předtréninkové přípravy, na rozdíl od strečinku statického – ten je vhodný spíše v závěrečné, potréninkové fázi.

Které klouby byste před cvičením měli rozhýbat?

Záleží samozřejmě vždy na charakteru tréninku, tzn. jaké partie budou primárně aktivované. Ale určitě dává smysl rozhýbat celé tělo. Když to vezmeme od hlavy k patě, tak je vhodné před tréninkem věnovat pozornost mobilitě:

  • krku – postačí pomalé kroužení hlavou na jednu i druhou stranu;
  • ramen – opět se nabízí možnost kroužení ramen dopředu i dozadu a jejich zvedání nahoru k uším;
  • hrudní páteře – ideální je cvičení vleže na zádech s upaženýma rukama, kdy nohy pokrčíte v kolenou do pravého úhlu a budete je pokládat na jednu stranu, zatímco hlavu současně otáčíte na druhou;
  • kyčlí – ve stoji vzpřímeném zvedejte střídavě kolena (ideálně do výšky pasu), pokrčené koleno míří do strany, tzn. pravé koleno vytáčíte doprava, levé doleva;
  • kotníků – postačí ve stoji střídat pozici na špičkách a na patách.

Cviky na mobilitu nejsou nijak komplikované, důležité je provedení pomalu a tahem, cílem by mělo být kloub prokrvit, rozhýbat a připravit na intenzivnější výkon. Díky nenáročnosti se tyto cviky hodí i pro seniory, kterým pomáhají udržet se v kondici a zajišťují tak potřebnou kvalitu života i ve vyšším věku. Význam ale mají i pro mladé sportovce včetně těch vrcholových. Jsou důležitou součástí kompenzačního cvičení, které zvyšuje výkonnost a současně minimalizuje riziko zranění. K dosažení efektu přitom stačí často pár minut věnovaných několika jednoduchým cvikům, jejichž následný přínos naprosto přesahuje vynaložené úsilí.

Zdroje:

  • https://journals.lww.com/nsca-jscr/Fulltext/2008/07000/Effects_of_Stretching_on_Upper_Body_Muscular.35.aspx
  • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35771806/
  • https://journals.lww.com/nsca-scj/fulltext/2013/06000/mobility_training_for_the_young_athlete.4.aspx