Lehněte si na břicho, dolní končetiny na šířku kyčlí, špičky chodidel směřují k zadnímu kraji podložky. Cítíte protažení kostrče i špiček chodidel směrem ke stěně za sebou. Položte dlaně na zem pod ramena. Zapojte svaly na přední straně stehen, boky tlačte dopředu do země a dolů. Hýžďové svaly jsou pevné, ale ne zaťaté.

Otevřete hrudník.

Roztáhněte prsty na rukou, s nádechem silou zatlačte do země, jemně se vytáhněte dopředu.

Temeno hlavy vytáhněte vzhůru. Zasuňte bradu.

Propněte paže, přitáhněte lopatky k sobě a ramena dolů od uší.

Boky jdou směrem k pažím a poté vzhůru.

Cítíte podsazení pánve, soustřeďte se na spodní část břicha. Kostrč směřuje dovnitř, směrem k podložce.