Postavte se do pozice hory. S výdechem zanožte levou dolní končetinu tak, aby špička levého chodidla směřovala kolmo na dlouhou stranu podložky. Pokrčte pravé koleno nad kotník.

Upažte, paže tvoří jednu přímku a jsou také v rovině se zemí. Tlačte ramena dolů a lopatky od sebe. Pozor na předklánění trupu nad pravé stehno.

Otočte hlavu za pravou rukou.

Hýžďové svaly tlačte proti sobě, jemně podsazujte pánev, sedací kosti směřují dolů k zemi. Vnímejte pocit otevírání pánve.

Pokud vám to vaše flexibilita dovolí, pravé stehno se dostane do roviny se zemí. Tlačte levou patu, malíček i palec do podložky.

Cítíte zapojení svalů z vnitřní strany stehen, jako by se vnitřní strana stehen otáčela vzhůru a vnější směřovala dolů k zemi.