Začátečníci a cvičební pomůcky

Většina lidí, sportujících i nesportujících, nemívá správně nastavené držení těla, což je dáno špatnými oporami. Při špatných oporách naše tělo nespustí přirozenou svalovou souhru, ale spustí souhru náhradní, která ovšem z dlouhodobého hlediska nebývá pro tělo příznivá a může vést k přetížení pohybového aparátu. Pro úplné začátečníky nebo pokročilé cvičence, u kterých ale najdeme svalové dysbalance a poruchu svalové souhry, vřele doporučuji ze začátku zapracovat na zkvalitnění opory těla při cvičení s vahou vlastního těla na pevném podkladu. Později se lze dopracovat až k cvičebním pomůckám. Nalezení opory s těmito pomůckami je totiž mnohem těžší.

Cvičební pomůcky a střed těla

U některých cvičebních pomůcek, jako je například bosu nebo závěsné systémy, se často dočtete, že jsou efektivní pro posílení středu těla – břicha, zad, bránice a pánevního dna. Využitím těchto pomůcek by tedy teoreticky mělo automaticky dojít k zapojení svalových souher, které se projeví zlepšením stability a zpevněním středu těla, pokud na pomůcce udržíte pevná záda a břicho. Jenže to je nepochopení celého principu stability středu těla. Aktivita svalů kolem středu těla se totiž vyvolává přes opory na končetinách a v oblasti přechodu hrudní a bederní páteře, nikoli stažením břicha, tím se naopak přirozené souhry ruší. Břicho totiž v tuto chvíli nepracuje směrem nahoru, ale dolů, což je nežádoucí.

Jak správně využít cvičební pomůcky?

Aktivace středu těla můžeme samozřejmě docílit i s cvičebními pomůckami, jen musíme vědět jak na to. Nejčastěji používanými pomůckami jsou již zmíněné závěsné systémy, balanční pomůcky a odporové gumy. Společným znakem těchto pomůcek je ztížení opory pro tělo, tím pádem i náročnější zapojení svalových souher. Jaká konkrétní úskalí u jednotlivých pomůcek nalezneme?

  • Závěsné systémy – často je jedna nebo více končetin v závěsu ve vzduchu, tím pádem musíme hledat oporu imaginární na jednom nebo více místech. Další obtížnost nastavujeme náklonem těla. Pro začátek tedy doporučuji jen mírný náklon a co nejvíce končetin v pevné opoře. Postupem doby můžeme obtížnost zvyšovat, jak počtem končetiny v závěsu, tak náklonem.
  • Balanční pomůcky – podstatou balančních pomůcek je labilní plocha, na které hledáme správné opory, což je samozřejmě mnohonásobně těžší než je hledat na pevném podkladu. Pro zjednodušení lze využít labilní plochu s pevným základem, což například splňuje bosu a jeho levnější alternativy. Pokud se jedná o nafukovací pomůcku, tak tu lze zjednodušit výraznějším nafouknutím. Stejně jako u závěsných systému, tak i zde regulujeme zátěž podle počtu končetin, které se na balanční pomůcce nacházejí.
  • Odporové gumy – hledání opory komplikuje odpor gumy. Čím více se opřeme, tím větší protitah guma vyvíjí proti nám. U hodně lehkých gum zase můžeme mít problém najít vůbec nějaký odpor, tím pádem i oporu. Odporové gumy je tedy zapotřebí vybírat pečlivě podle plánovaného využití.

Pokud si nejste jisti správným využitím cvičební pomůcky, vždy je lepší se nejprve poradit s fyzioterapeutem nebo zkušeným trenérem.