Pánevní dno – pevné, ale pružné

Pánevní dno funguje jako vazivově-svalová přepážka a uzavírá oblast malé pánve. Jeho hlavním úkolem je napomáhat udržovat orgány malé pánve na místě a zajistit jejich optimální funkce, jako je kontinence moči a stolice, vědomé vyprazdňování atp. U pánevního dna je nesmírně důležité, aby bylo pevné, ale zároveň pružné. V případě, že by pánevní dno pružné nebylo, mohlo by se snadno stát, že bude naopak vnitřní orgány v jejich fungování omezovat.

Když je pánevní dno příliš pevné

Nevhodně zvoleným a příliš častým (zejména pak izolovaným) cvičením pánevního dna je poměrně snadné docílit jeho přetížení. V takové situaci je pánevní dno stažené a rozhodně není pružné. Projevy mohou být velice pestré. U žen se často setkáváme například s bolestivým pohlavním stykem, bolestivou menstruací nebo silným krvácením. V horším případě může být pro ženu těžké otěhotnět nebo plod donosit. Mohou se také objevovat bolesti břicha, dolní části zad, oblasti kříže nebo kyčelních kloubů. Nezřídka jsou časté také bolesti hlavy a krční páteře. Dále může být při příliš pevném pánevním dnu těžké nebo bolestivé se vyprázdnit. Jak tedy posilovat pánevní dno tak, aby bylo dostatečně pevné, ale zároveň pružné?

Izolované cviky

Nejjednodušší a nejčastěji prezentované jsou izolované cviky, které cílí na posilování zevních svěračů a jednotlivých etáží pánevního dna. Cviky jsou snadné na provedení a některé z nich lze cvičit v podstatě kdykoli. Jejich velkou nevýhodou je právě izolovanost, protože v nich neoslovujeme pánevní dno jako celek v souhře s ostatními svaly těla, jako jsou zejména břišní svaly, svaly zádové a bránice. Pokud jsou tyto svaly v dysfunkci, tak na pánevní dno je vyvíjen veliký tlak, zejména pak při zvýšení nitrobřišního tlaku, k čemuž dochází při zvedání a nošení těžkých věcí, při smíchu, kašli, kýchání apod. Pánevní dno pak nápor shůry nemusí vydržet a povolí. Ve většině případů navíc takto aktivované pánevní dno se stahuje směrem ke středu. K funkci pružiny je ovšem zapotřebí, aby se pánevní dno aktivovalo směrem do stran k pánevním kostem. Je tedy nějaká situace, kdy je vhodné izolované cviky použít? Za mě ano, a to v případě velkého oslabení, které danou osobu výrazně omezuje. Hovoříme zejména o těžké inkontinenci nebo prolapsu pánevních orgánů. Je ovšem optimální, aby tyto izolované cviky byly záhy doplněny těmi komplexními.

Aktivace pánevního dna jako součást vrozených pohybových vzorů

Pánevní dno se zapojuje „samo“ jako součást přirozených pohybových vzorů, které lze aktivovat přes správné opory těla. Aktivita pánevního dna je zahrnuta v napřimovacích mechanismech. Bohužel tyto přirozené pohybové vzory bývají často překryté vzory jinými, které už nejsou fyziologické a pohybový aparát z dlouhodobého hlediska poškozují. Pokud se podaří pánevní dno zapojit takto komplexně, pak bude fungovat jako celek a v souhře s ostatními svaly. Bude táhnout od středu směrem k pánevním kostem, díky čemuž bude při zátěži držet pánevní orgány a napomáhat uzavírat jejich vývody.