Co je vlastně ta funkce

Nejdříve je ale potřeba si ujasnit, co si máme představit pod pojmem funkce. Abychom si to zjednodušili, tak si to ukážeme například na ramenním kloubu. Proč zrovna tento kloub? Sám o sobě je bez práce svalů okolo velmi nestabilní, takže se na něm bude pojem funkce dobře a srozumitelně vysvětlovat. Funkčního kloubu dosáhneme tehdy, pokud všechny svaly okolo něj budou spolupracovat. Ve většině případů pracují v synergii, to znamená, že svaly táhnou stejným směrem – buďto od těla směrem na periferii, nebo naopak. V některých případech to může být i v antagonii, svaly pak pracují opačnými směry. Jak ale dosáhnout této funkce? Izolovaným procvičováním jednotlivých svalů to rozhodně nebude, to bychom si způsobili akorát jejich přetížení. Svalovou spolupráci, a tím pádem i funkci, zajišťuje náš nervový systém na základě zvolených opor. Pokud se opřeme o vnitřní část loketního kloubu, z našeho mozku přijde pokyn ke svalům okolo ramenního kloubu, že všechny svaly mají pracovat právě směrem k opoře na lokti. Dojde k utvoření synergie a funkce. Jak se nám funkce projeví v praxi?

Síla & stabilita

Kloub, který je funkční, je velice silný a stabilní. Při jeho vychýlení musíme vynaložit poměrně velkou sílu. Čím to je? Je to dáno zejména již zmíněnou svalovou synergií. Navíc v ideálním případě dojde k propojení svalů kolem ramenního kloubu s ostatními svaly na těle. Naše tělo totiž pracuje, resp. by pracovat mělo, v globálních (celotělových) svalových řetězcích. Ramenní kloub se pak při snaze o vychýlení neopře pouze o svaly kolem sebe, ale i o zbytek těla – o hrudní koš, o pánev a o celou dolní končetinu až po prsty na noze. V případě, kdy pracují svaly pouze okolo ramenního (nebo jiného) kloubu, hovoříme o lokálním řetězci. A ten bude mít z dlouhodobého hlediska tendenci se přetížit a stát se nestabilním.

Mobilita

Ruku v ruce se sílou a stabilitou jde i mobilita. Je logické, že s rostoucí silou a stabilitou bychom rádi zachovali i pohyblivost. Pokud bychom se zvyšující se silou zůstali omezeni v pohybu, asi by nám ta větší síla k ničemu nebyla. Jak je možné, že funkční kloub je zároveň mobilnější? Důvodem je opět svalová synergie. Jejím působením dojde k oddálení kloubních ploch, a kloub tak může vykonávat pohyby v mnohem větším rozsahu. Zároveň se ale kloubní plochy méně opotřebovávají na rozdíl od hypermobility. Jako hypermobilní můžeme označit velmi pohyblivý kloub, ale bez přítomnosti funkce.

Dýchání

Poslední, ale neméně důležitý aspekt funkce je dýchání. Jakmile dojde k propojení celého těla prostřednictvím zmíněných celotělových řetězců, stane se krásná věc – začne se nám velice lehce, ale zároveň hluboce dýchat. Budeme dýchat do celého hrudníku, do břicha i do pánve. Samozřejmě je jasné, že čím náročnější pozice, tím těžší pro nás bude tohoto dosáhnout. Je to ovšem skvělý ukazatel toho, že jsme ze sebe vytěžili maximum a dosáhli opravdu funkčního těla.