POZICE

1.

Hýždě by měly být jediným styčným bodem s podložkou. Trup a nohy jsou nad zemí.

2.

Ruce jsou propnuté a v prodloužení trupu. Lopatky přimkněte k hrudníku a vědomě je stahujte směrem dolů. Ramena by neměla vyjíždět k uším. Otevřete hrudník.

3.

Hlava je v prodloužení trupu. Pro lepší stabilitu fixujte pohledem bod před sebou. Bradu mějte zvednutou a lehce ji zatlačte směrem dozadu.

4.

Trup je zásadní – je důležité, abyste ho udrželi zcela vzpřímený. Hrudník vytahujte dopředu, pupík vtahujte dovnitř, bedra tlačte proti němu. Neměli byste se kulatit v žádné části páteře.

5.

Nohy jsou lehce pokrčené, nad zemí, špičky jsou v propnutí.

JAK NA TO?

ZAČNĚTE vsedě. Pokrčte nohy, srovnejte záda. Chyťte se rukama kolen a zakloňte se natolik, aby vaše paže byly propnuté.

ZVEDNĚTE nohy nad zem, propněte špičky a držte trup v záklonu. Soustřeďte se a najděte stabilitu.

PROPNĚTE ruce nad hlavu a udržte při tom pozici rukou i nohou. Lopatky zasaďte do hrudníku a stáhněte dolů, stejně tak tlačte dolů i ramena. Záda jsou rovná.

DÝCHEJTE plynule do spodního břicha, fixujte pohledem bod před sebou a vydržte kýžený počet vteřin. Poté uvolněte a interval opakujte.

TIPY: Pokud je pro vás provedení příliš těžké, můžete si ulehčit dvojím způsobem. Buď jednu nohu nechte lehce opřenou o zem, nebo se rukama jemně opřete o kolena.

Zdroje: