Pozice

1.

Dlaň je přímo pod ramenem, paže je propnutá. Snažte se soustředit na rozložení váhy do celé dlaně a prstů.

Zdroj: Youtube

2.

Noha protilehlá k paži je zapřená o špičku, tlak směřuje do paty a do špičky.

3.

Noha, která je zvednutá, je propnutá v prodloužení trupu. Špička míří směrem za tělo.

4.

Hýždě jsou zpevněné, pupík vtahujte dovnitř, zpevněte bedra a udržte kyčle v jedné rovině.

5.

Lopatky jsou přimknuté k trupu, ramena zasazená. Hlava je v prodloužení páteře.

JAK NA TO?

ZAČNĚTE v pozici planku na propnutých pažích. Dlaně jsou přímo pod rameny, váha je zapřená o špičky. Celé tělo by mělo být v jedné rovině.

PŘENESTE váhu na protilehlou ruku a nohu. Zapřete se do celé dlaně a špičky. Zpevněte hýždě a břicho.

PROPNĚTE paži a nohu a pokuste se je protáhnout do co největší dálky, jako byste se chtěli pro něco natáhnout.

NAJDĚTE na 10–30 vteřin stabilitu a pokuste se v dané pozici vydržet. Vystřídejte strany a zopakujte.

Zdroje:

  • Kondice 7/2020
  • https://bodybuilding-wizard.com/plank-with-opposite-arm-and-leg-lift/
  • https://greatist.com/health/plank-leg-raises