Proč si zvolit fitness trenéra

Fitness trenér dokáže při individuálním tréninku korigovat špatné provádění cviku, nevhodné dýchání i nevhodné držení těla.

Trénink umí postavit svému klientovi doslova na míru. Tím získáte vždy jistotu, že výsledek bude žádoucí, ať už si přejete zhubnout, vyrýsovat postavu nebo zvýšit objem svalové hmoty. Trenér zodpovědně provede výběr konkrétních cviků včetně počtů opakování a odcvičených sérií a stanoví posloupnost cvičení.

Stejně tak s dobrým trenérem dosáhnete cíle nejrychleji, jak je to možné. Počítá i s tím, že tréninkový plán bude průběžně upravovat a stanovovat nové cíle. Díky tomu se budete mít v tréninku neustále kam posouvat.

Stejně tak slouží jakožto motivační prvek. Jednoduše ví, jakým způsobem se ke cvičícímu postavit i po stránce práce s jeho psychikou, aby ho adekvátně motivoval. Trenér je tak svého druhu i psycholog.

Zdroj: Youtube

Dobrý trenér je prevencí zranění a úrazů

Vybrat si vhodného fitness trenéra je mimořádně důležité. Z nevhodně koncipovaného tréninku si můžete odnést zranění, které vás svými následky v krajním případě bude omezovat i po zbytek života. Nejčastější druhy úrazů, s nimiž lidé po nevhodném tréninku přicházejí k lékaři, jsou jednoznačně bolesti zad a potrhané vazy.

Trenér by se tak rozhodně měl zajímat o váš aktuální zdravotní stav. Odhalí tak případné nemoci, úrazy, váš aktuální zdravotní stav, celkovou fyzickou kondici a další aspekty. S tím souvisí i to, že musí mít znalosti a schopnosti, aby svoje poznatky dokázal správně vyhodnotit. Vyhněte se tak rozhodně nezkušeným čerstvým absolventům kurzů.

Dobrý trenér má vzdělání a zkušenosti ohledně práce s lidským tělem

Jak je to s formálním vzděláváním v těchto profesích? Rozhodně se o „zbytečný papír“ nejedná. Minimálně chtějte vždy vidět certifikát instruktora fitness. Bez něj nemůže dotyčný tuto činnost v současnosti v Česku vůbec legálně vykonávat.

Ani licence však nezaručuje, že se trenér ve svém oboru vzdělává a na sobě pracuje. Rozhodně tak neplatí, že čím víc certifikátů, tím lépe. Jedinečnou „výstavkou“ trenérských schopností je především jeho vlastní tělo. Mnoho napoví také reference spokojených klientů. Ke kvalitnímu trenérovi se chodí optimálně na doporučení. I jejich těla jsou pak ideálním ukazatelem toho, jak dobrou práci daný člověk odvádí.

Ideálně by měl také kvalitní trenér disponovat vysokoškolským vzděláním nebo dlouholetou praxí. Orientovaný musí být v celé řadě oblastí, jako je anatomie, fyziologie, biomechanika, somatologie, zdravotní tělesná výchova, ale i fyziologické a klinické aspekty pohybové aktivity.


Dobrý trenér se specializuje

Vzhledem k tomu, že ani dostatečně znalý a zkušený trenér ale nemůže umět vše, chtějte vědět, na který typ tréninku se dotyčný specializuje. Být to může trénink zdravotně-funkční, kondiční, silový, redukční nebo objemový. Od toho se odvíjí následně i to, zda vám vybraná metoda přinese výsledky krátkodobé nebo dlouhodobé.

Zkušený fitness trenér by se měl o svého svěřence adekvátně zajímat po všech stránkách. Tedy se hodně ptá, zajímá se o to, jak se cítíte, co vás bolí nebo co jste jedli. Kvalitního fitness trenéra poznáte mimo jiné i podle toho, že nelpí striktně na cvičení a v žádném případě nepopírá důležitost vhodně koncipovaného jídelníčku.

Obecně má takový profesionál velmi dobrou schopnost improvizace. Trénink je totiž čas od času nutné přizpůsobit například i tomu, že klient po výjimečně náročném programu například přichází více unavený.


Dobrý trenér je empatický

Ptát byste se hodně měli i vy a trenér by měl všechny otázky zodpovědět. Profesionála poznáte i podle toho, že vždy poskytuje zpětnou vazbu. Patrná by měla být empatie a nadšení. Dobrý trenér na své svěřence pochopitelně nikdy nekřičí.

Stejně tak věnuje klientovi stoprocentní pozornost a neodbíhá z tréninku například telefonovat. Rušení a přesuny tréninků mají jasná pravidla a lekce nevypadá tak, že máte pocit, že si na ní dělá, co se mu zrovna chce. Vždy je dochvilný a netrpí podivnými výkyvy nálad.

Vzájemný vztah by neměl v optimálních podmínkách být čistě profesionální, ale spíše přátelský. Důležité je, aby vám fitness trenér vyhovoval nejen koncepcí tréninku, ale ideálně i svou vlastní osobností. Sdílet byste měli i shodný smysl pro humor.

Tuto subjektivitu si můžete dovolit i z hlediska toho, zda bude trenérem žena nebo muž. Zejména dámám více vyhovuje to, že se jich při tréninku dotýká další žena, nikoli cizí muž. Profesionalita platí i zde. Doteky nadstandardního ražení přijatelné určitě nejsou.

Dobrý trenér vás respektuje a nenutí vás dělat to, co z libovolného důvodu nechcete. Nikdy například „neláme“ cvičení přes bolest. Stejně tak nemá přemrštěné ambice a chápe, že trénink pro běžného člověka vypadá jinak než u profesionálního kulturisty. Nutit nadměrné váhy vám tak rozhodně nebude.

Ovšem pozor i na opačný extrém: Je trenér až „podezřele“ pozorný? Dejte pozor na to, aby jeho zájem neskončil nákupem permanentky, k níž má zřejmě za cíl vás přemluvit.

Zdroje: