Co přesně je diastáza?

Jako diastáza se označuje přímo viditelné nebo alespoň testovatelné rozšíření prostoru mezi přímým svalem břišním. Přímý sval břišní (m. rectus abdominis) prochází podélně v přední části břišní stěny od hrudního koše na stydkou kost. Napříč je rozdělen několika šlašitými přepážkami, které jsou viditelné při nízkém procentu podkožního tuku. Podélně je pak rozdělen bílou vazivovou čárou, tzv. lineou albou, která není ničím jiným než zakončením ostatních břišních svalů, které uzavírají břišní stěnu šikmo a napříč – dvě vrstvy šikmých břišních svalů a příčný sval břišní. Všechny vrstvy musí pracovat synchronně a v tom správném směru, aby byla břišní stěna efektivně zpevněna. Pokud postranní břišní svaly nefungují tak, jak by měly, pak může při zvětšení nároků na zpevnění břišní stěny dojít k rozšíření výše zmíněné liney alby.

Zvětšující se děloha – velký nápor na břišní stěnu

U těhotných dochází vlivem zvětšující se dělohy k velkému náporu na přední část břišní stěny. Ve většině případů ovšem nedochází k dostatečnému zapojení šikmých břišních svalů a příčného svalu břišního, které mají za úkol tento tlak rozprostřít do stran. Jak velký bude tlak na břišní stěnu, se odvíjí od řady faktorů. Lépe na tom bude rozhodně žena, která je těhotná poprvé, protože u vícerodiček je břišní stěna již obecně slabší. Dalším významným faktorem je počet plodů a jejich uložení v děloze, dále náklon dělohy a umístění placenty. Rozhodně nelze opomenout ani celkovou fyzickou zdatnost a kondici břišních svalů před otěhotněním. Rozestup výše zmíněné liney alby je v těhotenství navíc usnadněn rozvolněním vaziva v celém těle, ke kterému fyziologicky dochází během třetího trimestru, kdy se tělo postupně připravuje na porod.

Jak poznám, že mám diastázu?

O diagnóze diastázy se někdy ženy dozvědí v rámci gynekologické prohlídky, která by měla proběhnout vždy po ukončení šestinedělí. Pokud gynekolog zatažení břišní stěny nevyšetří, pak existuje test na odhalení diastázy, který lze provést klidně i doma. Diagnostikuje se vleže na zádech, dolní končetiny jsou pokrčené, paže podél těla. Snažte se obloukovitě zvednout hlavu a horní část hrudníku. Poté se pokuste vsunout prsty mezi dvě části přímého svalu břišního. Čím více prstů se vám podaří vsunout, tím je diastáza výraznější. Kromě šíře se hodnotí také její podélné umístění a hloubka. Při správném zapojení břišních svalů nedochází ke stažení pupku směrem k pánvi.

Jak postupovat?

S lehkou diastázou se setká prakticky každá žena a často dojde časem k jejímu přirozenému zatažení. Přesto je vhodné se po ukončení šestinedělí poradit s fyzioterapeutem nebo zkušeným osobním trenérem na cvicích a nastavení těla, které pomohou břišní stěnu zpevnit a případnou diastázu zatáhnout. V některém z příštích článků bychom se společně podívali, jak lze se vzniklou diastázou pracovat, čeho se vyvarovat a zda lze ovlivnit i několik let starou diastázu.