Co je to skolióza

Skolióza je definována jako onemocnění páteře, při kterém dochází k jejímu trojrozměrnému vychýlení. Páteř je tedy vychýlena do strany, předozadně a především do rotace. Přítomnost fixované rotace je jedním z nejdůležitějších kritérií při diagnostice skoliózy, což je patrné především na rentgenovém snímku. Pokud rotace není přítomna, tak se s největší pravděpodobností jedná o tzv. skoliotické držení, také označované jako posturální skolióza. V takovém případě se jedná o druh vadného držení těla, při němž dochází k výraznějšímu vychýlení obratlů do strany a které můžeme ho nalézt u každého z nás. Souvisí totiž také s tím, zda jsme leváci nebo praváci.

Je možné cvičit při skolióze?

Pohyb je jedna z nejdůležitějších věcí při terapii skoliózy. U mladých lidí, u kterých ještě nedošlo k ukončení růstu, je naprosto nezbytné udržet páteř pomocí svalů v takové kondici, aby nedocházelo k jejímu dalšímu vychylování. Všechny svaly trupu, pokud pracují správně a synchronně, fungují jako svalový korzet, který drží páteř v napřímení a brání jejímu borcení. Páteř skoliotika je vlivem výrazného zakřivení ve velké kompresi, proto je v rámci cvičení důležité nastavit tělo tak, aby došlo ke spuštění napřimovacího programu. Po ukončení růstu pak svalový korzet funguje jako udržovací mechanismus, který drží páteř v kondici. Správně zvolený pohyb je tedy velmi žádoucí. Samozřejmě je vhodné cvičení konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Jaké cviky jsou vhodné při skolióze

Jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci, skolióza potřebuje primárně napřímit, a to děláme už od nohou přenesením váhy na prsty. Dále sledujeme, jak je nastavený kotník v prostoru. Jelikož je tento kloub jako celek trojrozměrným útvarem, jeho vychýlení logicky automaticky negativně ovlivní postavení dalších kloubů, zejména kyčle a pánve, a tím pádem se přenese i na páteř. Ve finále je potřeba nastavit opory těla tak, aby svaly trupu pracovaly směrem od páteře, nikoli k páteři, jak je tomu ve většině případů, a to nejen u skoliózy. Jakmile svaly pracují směrem nahoru a od páteře, tak dojde k tolik potřebnému napřímení. Co se týče posilování, je alespoň zpočátku vhodné se vyvarovat takových cviků, při kterých dochází k velkému vertikálnímu zatížení páteře. Dále nejsou úplně vhodné poskoky a otřesy do té doby, než dojde k zastabilizování svalového korzetu.

A jak je to s dalšími sporty?

Vhodnější jsou zajisté takové sporty, u kterých převládá symetrie práce obou zkřížených vzorů, což nalezneme např. u lyžování, jízdy na běžkách, bruslení, plavání či u běhu. A takových sportů samozřejmě nalezneme mnohem více. U sportů, jako je třeba tenis, golf, hod oštěpem, je vždy práce jednoho řetězce výraznější, a tím se vystavujeme riziku, že dojde k nechtěné podpoře již existující asymetrie. Optimální by v případě tréninků daného sportu byla konzultace s odborně znalým fyzioterapeutem, který by dokázal tělo nastavit tak, aby se asymetrie svalové práce co nejvíce vyrovnala.