Co je to patní ostruha?

Jako patní ostruha se označuje bolestivý kostěný výrůstek v oblasti patní kosti. Může být umístěn buďto shora v místě úponu trojhlavého svalu lýtkového prostřednictvím Achillovy šlachy, nebo zespodu patní kosti, kde se upíná tzv. plantární aponeuróza a krátké svaly chodidla. Kostěný výrůstek je dobře patrný na rentgenovém snímku.

Jak se patní ostruha projevuje?

Podle popisu je zřejmé, že kostěný výrůstek bude svému nositeli způsobovat bolest. Ta je zpravidla lokalizována přímo v místě výrůstku. Podle místa výskytu se poté bolest může posunovat do lýtka nebo dále do chodidla. Kromě toho nacházíme bolestivé body v celém trojhlavém lýtkovém svalu, plantární aponeuróze a krátkých svalech nohy. Objevují se svalové dysbalance mezi svaly bérce a nohy – jsou oslabené hluboké svaly nohy a svaly podporující klenbu nožní. Dysbalance jsou způsobený špatným zapojením svalů do pohybových vzorů.

Příčiny vzniku patní ostruhy

Jak již bylo zmíněno, patní ostruha je kostěný výrůstek. Proč ale kostěný výrůstek vzniká? Obecně jsou kostěné výrůstky snahou našeho organismu o zajištění stability, vyrovnání velké nerovnováhy nebo důsledkem dlouhotrvajícího a enormního zatížení. Výrůstky tedy mohou vzniknout v podstatě na jakékoli kosti, ale nejčastěji je nacházíme právě na patní kosti, na obratlích (zejména v krční oblasti), v okolí MTP kloubu palce (tzv. hallux valgus), ale i jinde. Patní ostruha je pak ve většině případů následek velkého a dlouhotrvajícího zatížení patní kosti.

Patní kost bývá zatížena už jen pouhým stojem, neboť u řady lidí je většina váhy jejich těla rozložena právě do oblasti paty. Pokud se postavíme tak, abychom cítili, že je primárně zatížena pata, pak budeme v oblasti paty cítit tlak a naše páteř bude v kompresi. Je tomu tak proto, že náš mozek vnímá oporu o střed paty jako stav relaxace, proto svaly našeho těla nejsou zdaleka tak aktivní, jako by byly v případě většího zatížení bříšek všech prstů. V tom případě ideálně dojde k aktivizaci celého těla a zejména k napřímení páteře. Dále ke vzniku patní ostruhy negativně přispívá chůze a běh s došlapem přes paty, případně malá a nesedící obuv v oblasti paty.

Náprava – krátkodobý versus dlouhodobý efekt

Asi jako úplně první možnost se nabízí odstranění kostního výrůstku, což je zajisté důležité zejména tehdy, pokud je u dotyčného vlivem bolesti negativně ovlivněn stereotyp chůze. K odstranění se nejčastěji užívá rázová vlna, což je přístroj generující silné tlakové impulzy, kterými dojde k narušení struktury výrůstku a jeho postupnému odbourání. V horších případech se využívá ozařování.

K ošetření měkkých tkání se pak většinou předepisuje ultrazvuk ve vodní lázni. Je to ale dostačující k tomu, aby efekt byl dlouhodobý? Bohužel ne, neboť zmíněnými procedurami pouze odstraňujeme důsledky, nikoli příčinu problému. Tou je abnormální zatížení patní kosti a nevhodné zapojení svalů do pohybových vzorů.