Blokáda 5. žebra

Blokáda 5. žebra často způsobuje blokády křížokyčelního kloubu (dále jako SI skloubení), což je způsobeno spasmem m. obliquus externus abdominis (vnějšího šikmého břišního svalu). Sval svým tahem vytahuje pánevní kost nahoru, a tím uzavře SI skloubení. Je proto velmi důležité hlídat stav 5. žebra u těhotných žen a těch, které otěhotnět nemohou. Mezi nejčastější klinické projevy řadíme bolesti bederní páteře a oblasti kříže. Kvůli staženému břišnímu svalstvu se také můžete setkat s obstipací (zácpou). Je zajímavé, že kombinovaná blokáda 4. a 5. žebra může vyvolat poruchy srdečního rytmu a stenokardie (bolesti za hrudní kostí). Jakékoli podezření na srdeční obtíže ale nesmíme nikdy bagatelizovat!

Blokáda 6. žebra

U této blokády se můžeme setkat se zvýšenou citlivostí dolní končetiny, se symetrickými blokádami SI skloubení, popř. s bolestmi v oblasti stydké kosti. Jako zajímavost můžeme uvést, že blokáda 6. žebra může napodobovat onemocnění vnitřních orgánů. Pokud by k blokádě došlo vpravo, pak by projevy simulovaly onemocnění jater, žlučníku a žlučových cest. U blokády vlevo bychom pak narazili na projevy podobající se onemocnění slinivky. Při opakovaných potížích, které vypadají jako onemocnění vnitřních orgánů, ale nelepší se, je vhodné vyšetřit právě žebra, popř. páteř a přilehlé struktury. Právě ony totiž mohou být zdrojem obtíží.

Blokáda 7. žebra

Při blokádě 7. žebra je častý bolestivý spasmus m. rectus abdominis (přímého svalu břišního), což se klinicky projeví bolestmi břicha a žaludku, nevolnostmi, a dokonce i zvracením. U mužů pak můžeme narazit na problémy v pánevní oblasti – prostata, močový měchýř a reprodukční orgány. Dlouhotrvající blokáda může způsobit špatný spermiogram. Proto je velmi důležité u funkčně sterilních párů pracovat také s mužem.

Možnosti autoterapie

Níže je návrh na dva lehké cviky, které mohou vést k úlevě. Pokud se stav nezlepší, je vhodné vyhledat pomoc fyzioterapeuta.

Prodýchání žeber

Nejlehčí ze cviků se provádí vleže na boku. Dolní končetiny jsou pokrčené před tělem. Spodní horní končetina je vytažena před tělo tak, abychom leželi na lopatce, nikoli na ramenním kloubu. Ruka horní končetiny se shora položí na spodní žebra. Kontaktem na žebrech stimulujeme tělo k většímu cílení dechu do dané oblasti. Je snaha uvolnit zablokovaná žebra jejich prodýcháním.

Automobilizace hrudní páteře do extenze

Při blokádě se žebra většinou posunují tzv. dorzálně, tedy směrem dozadu, lze využít automobilizaci hrudní páteře do extenze, kdy se budou žebra vracet zpět (ventrálně). K tomuto cviku budeme potřebovat overball. Lehneme si na něj svými zády tak, abychom ho měli ve střední části hrudní páteře. Horní končetiny si složíme křížem na prsa, hlavu a ramena přitáhneme k hrudníku. Nadechneme se a poté s výdechem povolíme hlavu do záklonu, povolíme ramena dolů směrem k podložce. Poté si overball posuneme o něco níže směrem k pánvi a postup opakujeme.