Zejména lidé nad 40 let, s nadváhou nebo se zdravotními problémy by měli navštívit lékaře. Ale i ostatním kondičním běžcům odborníci prohlídku jednou do roka doporučují. Pro jistotu, že si během neublížíte. Žádoucí je EKG vyšetření. Každopádně by jej měli podstoupit lidé, kteří mají rizikové faktory ischemické choroby srdeční, jako například vysoký krevní tlak či cukrovku, nebo za sebou mají cévní onemocnění. „Nejčastější příčinou náhlé srdeční smrti u osob nad 35 let je ischemická choroba srdeční, často dosud nediagnostikovaná,“ upozorňuje sportovní lékař Martin Matoulek. Výskyt náhlé smrti vlivem srdečních potíží je odhadován na dva případy na 1 000 obyvatel (což v ČR značí 20 000 případů za rok), přičemž za nejrizikovější sporty jsou v tomto směru považovány cyklistika, fotbal a právě běh. Vyplatí se proto věnovat se prevenci.

Speciální pracoviště dokonce dokáží vyšetřit zátěžové EKG, kdy jsou kýžená data snímána prostřednictvím elektrod při zrychlujícím se pohybu na běhátku a následně konzultována s lékařem kardiologem – vyšetření provádí například právě Vital Praha a je součástí testu laktátové křivky.

„Protože se u rekreačních běžců v drtivé většině jedná o zdravé osoby, abnormality na EKG v zátěži se vyskytují přibližně u každého desátého běžce. To ale ještě neznamená, že je bezprostředně ohrožen a měl by přestat běhat. Doporučujeme navazující a podrobnější vyšetření u kardiologa,“ říká Aleš Tvrzník z Vitalu a dodává: „V praxi se u ‚hobíků‘ mnohem častěji setkáváme s nesprávnou skladbou a metodikou tréninku. V důsledku přetěžování a nadměrných tréninkových dávek bez dostatečné regenerace u nich ovšem v budoucnu ke zdravotním komplikacím dojít může.“

Krev a játra napoví

Tradiční, ale neméně důležité vyšetření představuje rozbor krevního obrazu.

Síť EUC Laboratoří nabízí užitečný balíček laboratorních vyšetření na míru: Zdraví sportovce. Jeho prostřednictvím si ověříte svůj zdravotní stav v rámci prevence (včasné zjištění problému, který by mohla nevhodná zátěž dále zhoršit), ve chvíli, kdy se objeví potíže s výkonností (trénink nepřináší očekávané výsledky) či se zdravím.

Je to snadné a rychlé. Na euclaboratore.cz (tamtéž kompletní info) pořídíte poukaz a objednáte se do jedné z téměř 30 laboratoří v ČR. Tam záhy dorazíte s ranní močí a nalačno. Následuje odběr krve. Výsledky pak zahrnují standardní krevní obraz, kde jsou klíčovým parametrem červené a bílé krvinky a množství hemoglobinu, ale i informace o míře rizika kardiovaskulárních onemocnění. Obtíže s výkonem mohou odhalit také vybraná vyšetření jater (ukazatele poškození svalů), metabolismu a štítné žlázy. Získáte přehled o hladině glukózy, vitaminu D či zásobách železa.

Výsledky do druhého dne jsou následovány online konzultací s lékařem EUC, který vám vše vysvětlí a případně vás odkáže do ordinace. Leccos může být přínosem i pro trenéra. A vy pak můžete běhat a závodit bez obav.

Zdroj: vital-praha.cz, euclaboratore.cz