Zdravé stravování a fyzická aktivita

Nejen strava, ale i jakákoli pohybová aktivita je pro děti nezbytná v každém věku. Pomáhá jim při budování silných kostí, svalů a v tom, aby ze sebe měly dobrý pocit.

Všechny tyto aspekty zdravého životního stylu pomáhají zabránit nadváze a dětské obezitě, která zatěžuje klouby, svaly, kosti, srdce a zvyšuje riziko onemocnění. Pokud vaše děti jí nezdravě s přemírou sladkých a tučných jídel a pohybují se jen minimálně, je nepravděpodobné, že by ony samy své návyky změnily. Záleží jen na vás, abyste rodině usnadnili ve zdravém rozhodování.

1. Fyzická aktivita s rodinou vytváří zdravé chování dětí

Při rodinné fyzické aktivitě se rozvíjí pozitivní návyky. Učí děti pozorováním, protože rodiče jsou první vzory dětí a mají schopnost formovat a vytvářet jejich postoje ke všem věcem, tedy i k fyzické aktivitě. Pokud si děti osvojí značnou část zdravých návyků k pohybovým aktivitám, prospěje jim to nejen v mládí, ale i v dospívajícím a následně v dospělém věku. Již z mnoha studií zabývajících se rodinou a časem tráveným fyzickou aktivitou vyplývá, že pohybují-li se děti ve věku od osmi do osmnácti let, je větší pravděpodobnost vyšší úrovně pohybových aktivit v dospělosti. Doporučuje se, aby se rodiče nejen účastnili se svými dětmi fyzických aktivit, ale také, aby vytvářeli prostředí, které podporuje pohyb.

2. Společné fyzické aktivity s rodinou posilují sociální vazby a vztahy

Sociální vazby posilují blízkost, kterou máme s rodinnými příslušníky, přáteli a dalšími lidmi, s nimiž se každý den stýkáme a často komunikujeme. Sociální vazby ovlivňují hned několik dimenzí našeho osobního zdraví, jako je fyzická aktivita, ale i duševní a psychickou pohodu. Vytváření silných sociálních vazeb příznivě ovlivňuje kvalitu a délku našeho života. Zdravé sociální vazby se vyvíjí postupně v průběhu času, a když se stanou fyzické aktivity rodinnou záležitostí, poskytne to rodinám cenný čas ke sdílení radostí i frustrací z jejich dne, což je velmi důležité při budování důvěry, pocitu bezpečí a blízkosti.

3. Společné rodinné aktivity dokážou posílit a pomoci v dosahování úspěchů

Sociální podpora je při změně chování a v cestě za dosažením cíle velmi prospěšná. Emoční podpora je klíčem k účasti na různých soutěžích a času tráveného společně. Rodiče, kteří se účastní tréninků či zápasů svých dětí, zvyšují sebeúčinnost při pohybové aktivitě a posilují zápal dítěte. Emoční podpora je velmi důležitá v jakémkoli vztahu. Empatie, povzbuzení, znepokojení či uznání je sociální podpora, která umožňuje ostatním lidem dát najevo, že jsou oceňovány a že záleží na jejich úsilí, které vynaloží při fyzické aktivitě – ať už se jedná o aktivitu malou, či velkou.

Jak začít rodinnou fyzickou aktivitu?

I malé změny mají obrovský vliv a základní sportovní vybavení nestojí skoro nic. Zaměřte se na švihadlo, míč nebo pálky, které přiblížíte dětem tak, že je necháte volně přístupné třeba vedle dveří.

  • · vyhledávejte fyzicky jednoduché aktivity
  • · vybírejte aktivity, které budou bavit všechny a které nevyžadují velké sportovní dovednosti
  • · vyjděte si ven na pěší turistiku, lehkou procházku po okolí nebo vyjeďte na kole