Podmínky soutěží a předplatného

Tím, že obchodní společnosti Easy Publishing, s. r. o., IČ: 24842516 (dále EP), sdělíte své osobní údaje (zejména vyplněním a odesláním tištěného formuláře nutného k účasti v soutěži a/nebo k objednání předplatného, vyplněním a odesláním formuláře na internetových stránkách společnosti, objednáním předplatného na bezplatné telefonní lince, odesláním dopisu či jakkoli jinak v souvislosti s akcemi pořádanými EP), udělujete EP souhlas ke zpracovávání vámi sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů pro elektronickou poštu (e-mail, SMS, MMS apod.). Vaše údaje budou zpracovávány a používány za účelem vytvoření databáze čtenářů časopisů EP a jí provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin čtenářů jednotlivých časopisů, za účelem vyhodnocování soutěží, zasílání předplacených časopisů a za účelem možného zasílání výher, obchodních sdělení či propagačních materiálů společnosti EP a/nebo jejích obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou s tím, že jste oprávněn(a) jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu EP.

Sdělením elektronických kontaktů EP dáváte souhlas s tím, že vám na tyto elektronické adresy budou zasílána obchodní sdělení a/nebo propagační materiály EP či jejích obchodních partnerů.

Nesouhlasíte-li s tím, aby vaše elektronické kontakty, elektronické pošty byly využívány k zasílání obchodních sdělení a/nebo propagačních materiálů EP či jejích obchodních partnerů, sdělte tuto skutečnost EP telefonicky na telefonické lince 840 336 459  nebo odesláním e-mailové zprávy, v jejímž předmětu bude uvedeno „nesouhlasím s využitím svých elektronických kontaktů k zasílání obchodních sdělení“, a to na adresu predplatne@astrosat.cz.

EP je oprávněna předat Vaše údaje svým obchodním partnerům, kteří budou jako správci tyto údaje oprávněni využívat výhradně za účelem nabízení obchodu a služeb S předáváním Vašich údajů třetím osobám jste oprávněni vyslovit svůj nesouhlas tak, že sdělíte tuto skutečnost EP telefonicky na telefonické lince 241 410 495 nebo odesláním e-mailové zprávy, v jejímž předmětu bude uvedeno „nesouhlasím s předáním svých osobních údajů obchodním partnerům EP“, a to na adresu  irena.sedlackova@easypub.cz., Společnost Easy Publishing, s. r. o., IČ: 24842516, se sídlem: Praha 10, Přátelství 986 vám oznamuje, že vaše osobní údaje budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Vaše právo přístupu k údajům o vaší osobě je zaručeno. V případě, že EP poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požadovat na EP vysvětlení a také požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.