Každé dítě je jiné. Některé je akční a nebojí se testovat své hranice, jiné je bojácné, introvertní a bezpečně se cítí jedině blízko máminy sukně. Ta správná komunikace s dětmi je pro jejich zdravý duševní vývoj ale naprosto klíčová. Pokud víme, jak na ni, usnadníme si tím spoustu času i nervů a hlavně tím neubližujeme (byť nevědomě) dítěti.

Psycholožka a autorka Teorie typů Šárka Miková rozděluje lidi (tedy nejen děti, ale i dospělé) do 16 typů. Každý typ osobnosti přichází na svět s určitým nastavením mozku, které se potřebuje mimo jiné tzv. vrozenými potřebami. A právě ty je prý potřeba pozorovat, rozklíčovat a určit, abychom mohli porozumět vnitřní motivaci konkrétního člověka, v tomto případě našeho dítěte. „Pokud poznáte typ dítěte, jeho chování už ve vás nebude budit tolik obav. Bude pro vás snazší přijmout dítě bez výhrad. Budete vědět, co je dítěti přirozené – jaké potřeby byste měli naplňovat a jak korigovat jeho chování, aniž byste narušovali jeho sebehodnotu,“ popisuje Miková v knižní novince Milovat nestačí.

Sebehodnota určuje směr našeho života

Proč je sebehodnota nejen u dětí tak důležitá? Člověk, který má zdravou sebehodnotu, si váží sám sebe a zároveň respektuje druhé lidi. Nechybí mu sebereflexe – uvědomuje si své silné stránky a využívá je k tomu, aby byl v životě spokojený a úspěšný. Zná ale také své slabé stránky, kam patří i dovednosti, pro jejichž rozvoj není vrozeně vybaven, ale může na nich postupně pracovat. Jak popisuje psycholožka Šárka Miková v knize Milovat nestačí, narušená sebehodnota oproti tomu naši sebedůvěru sráží. „Bojíme se selhání, které nám potvrdí, že nestojíme za nic. Proto se do nových výzev raději vůbec nepouštíme. A když už se hodláme komfortní zónu opustit, první překážka nás odradí od toho, abychom se dál snažili, selhání nás sráží na kolena. Místo abychom realisticky vyhodnotili, co jsme mohli udělat jinak, přesvědčujeme sami sebe, že neúspěch je jen další důkaz naší neschopnosti.“

Proč znát typ vašeho dítěte

Když poznáme, do jaké typové kategorie zapadá naše dítě (ale i my) a jaké jsou jeho potřeby, můžeme jeho (i naší) sebehodnotu kdykoliv začít posilovat. Znalost našeho typu osobnosti nám v roli rodiče může pomoct. Bude pak pro nás snazší oddělit naše vlastní potřeby od potřeb dětí, a my tak nebudeme mít přehnaná očekávání, kterým děti vzhledem ke svému typu osobnosti nemohou dostát. Bude pro nás tak snazší přijmout je takové, jaké přirozeně jsou - a tím můžeme podpořit vývoj jejich zdravé sebehodnoty.

Co jsou vrozené potřeby?

Vrozené potřeby jsou zdrojem naší vnitřní motivace. Při jejich naplňování čerpáme energii a cítíme pevnou půdu pod nohama. Pokud vrozené potřeby naplňovat nebudeme, strádáme. Rodiče mohou přirozený vývoj osobnosti dítěte buď podporovat, nebo mu bránit. Abychom mohli vrozené potřeby ve výchově zohlednit, měli bychom dítě především více pozorovat. Místo hodnocení „zlobí“ nebo „je hodný“, je lepší pátrat po tom, PROČ se dítě chová určitým způsobem. Každé chování dětí může mít totiž příčinu v různých vrozených potřebách. Jejich znalost nám pak umožní volit způsob, JAKÝM budeme na dítě reagovat. Jak vyřešit například situaci, kdy se nám malé dítě vzteká v obchodě, protože chce koupit sladkost, a není k utišení?

Více se dozvíte, pokud si pustíte celý podcast s psycholožkou Šárkou Mikovou.

Zdroje:

www.teorietypu.cz

Milovat nestačí: Cesta k sebehodnotě s teorií typů, Mea Gnosis, s.r.o., 2022

Autorský podcast Kondice se Šárkou Mikovou, psycholožkou a autorkou