Když se to tak vezme, život je nekončící sled rozhodování, uděláme jich tisíce denně, spoustu z nich automaticky, jen u některých se zastavíme a přemýšlíme. Pro všechna platí jedno: činíme je v současnosti. A proto má smysl zaměřit se na rozvoj všímavosti, protože ta je založená na uvědomování si neustále se měnící přítomnosti.

Potřebujeme se ztišit, neřešit minulost ani budoucnost, ale vědomě se ponořit do stávajícího okamžiku. Když se naučíme zakotvit v tom, co je právě teď, vnímat realitu v její úplnosti, bude pro nás pak snazší reagovat na jakékoli dilema, které se před námi objeví.

Cvičení všímavosti může pomoci v každé fázi přijímání obtížných rozhodnutí. Ostatně, vědci už našli důkazy, že pauza, v níž se člověk soustředěně zamyslí, může zlepšit naše rozhodování, protože:

  • pomáhá nám uvědomit si rozhodnutí, která nás čekají a která musíme učinit
  • připomíná nám náš hlubší záměr a cíle
  • povzbuzuje nás, abychom si našli čas jednat v souladu s našimi hodnotami
  • tím, že se držíme přítomného okamžiku, netrápíme se tím, co jsme třeba dřív udělali špatně
  • přivádí naši pozornost ke všem aspektům rozhodnutí, včetně racionálního, emocionálního, mezilidského a etického
  • brání nám jednat unáhleně
  • pomáhá nám jednat navzdory nejistotě
  • vybízí nás k promyšlené rovnováze intuice s logikou

Jak používat všímavost při obtížném rozhodování

Krok 1: Pauza

Krása nepřetržité orientace na přítomnost spočívá v tom, že se dostanete mimo zběsilý vír myšlenek, pocitů a reaktivního, nevědomého chování. Můžete se jednoduše stáhnout do sebe bez posuzování nebo potřeby kontrolovat, označovat nebo vysvětlovat. Zaměřte se na dech, uvědomte si své tělesné pocity, emoce a myšlenky.

Krok 2: Pochopte aktuální rozhodnutí

Představte si, že se poprvé setkáváte s přítomným okamžikem. Nechte volbu, kterou máte před sebou, nabýt tvaru. Jednoduše si všimněte jakéhokoli impulsu jednat, ztište se a nechte volbu, aby se sama vyjasnila, stejně jako odraz ve vodě se ukazuje tím lépe, čím klidnější voda je. Všichni máme vnitřní hlas, který pokud se dokážeme skutečně zastavit, nám napoví, co máme udělat.

Krok 3: Zpracování informací

Po vyjasnění problému začněte posuzovat možnosti, které máte před sebou. Samozřejmě, život je proces, který není nikdy úplný, a nikdy nemáme úplně všechny informace. Zužte proto své přemítání na to, co víte a co můžete mít pod kontrolou právě teď. Možná vás to uvede ve zmatek – naštěstí se vždy můžete nadechnout, vrátit se do přítomného okamžiku a připomenout si své vyšší cíle.

Krok 4: Soustřeďte se – pak jednejte

Představte si, že stojíte před velkým stolem, na kterém pomyslně leží všechny faktory a možné důsledky vašeho rozhodnutí. Oddělte relevantní od nepodstatného, použijte intuici stejně jako logiku. Dovolte si v klidu dospět k nějakému rozhodnutí. Mohou se objevit silné emoce, strachy a předsudky, ty také pomyslně odložte na stůl před sebou.

Krok 5: Zas a znovu

Na všímavosti je úžasné, že naše praxe se neustále obnovuje s každým novým okamžikem. Život kolem vás jde dál a vy budete muset nadále reagovat a dělat další a další rozhodnutí. Nebojte se chyb, nesvazujte se strachem z nich, je to příležitost se jim příště vyhnout.

A navíc, věřte, že ať se stane cokoli, vždy se můžete vrátit ke svému dechu a znovu zvážit své možnosti.

Zdroj: Český mindfulness institut