Před tím, než začneme, je důležité si uvědomit, že tento text slouží pouze pro informaci a vzdělávání. Pokud se nacházíte v některé z uvedených situací, neberte to jako útok, ale spíše jako užitečné rady, které vám mohou pomoci zlepšit váš přístup k myšlení.

Zdroj: Youtube

Nechat neúspěchy a nezdary definovat vaši sebehodnotu

Jedním z nejhorších věcí, které mohou poškodit vaši sebeúctu, je nechat své chyby a neúspěchy definovat vaši hodnotu. Někteří z nás mají tendenci se víc zaměřovat na negativní a neúčinné hodnocení sami sebe, když udělají chybu. I když tyto chyby mohou být nepodstatné, ve vaší mysli se začne rozvíjet strach z neúspěchu, který vás nutí cítit se provinile a snižovat vaši sebepojetí. Je čas na změnu. Prvním krokem k překonání tohoto zlozvyku je předefinování neúspěchu. Mnoho strachů je založeno na obavách, že uděláte něco špatně, že budete vypadat hloupě nebo že nesplníte očekávání - jinými slovy, strach ze selhání. Když si představíte situaci, které se obáváte, jinak, můžete se vyhnout zbytečnému stresu a úzkosti. Namísto toho, abyste vnímali své neúspěchy jako důkaz negativního sebeobrazu, můžete je vnímat jako cenné zkušenosti, které vás formovaly do člověka, kterým jste dnes, nebo člověka, kterým chcete být.

Trávení času s přílišným množstvím negativních lidí

Přivítáte výzvy a nové věci do svého života? Možná je čas prozkoumat své vztahy a sociální kruh. S kým trávíte čas? Jsou to lidé, kteří vám dodávají energii a povzbuzují vás, nebo spíše vyčerpávají vaši energii a stahují vás dolů? Negativní lidé kolem vás mohou mít vliv na vaše vnímání sebe sama a ovlivňovat vaši náladu. Je důležité najít si lidi ve svém životě, kteří jsou pozitivní, podporující a váží si vás.

Špatné držení těla

Možná jste slyšeli fráze jako "Stůj vzpřímeně" a "Zvedni hlavu". Držení těla má skutečný vliv na vaše sebevědomí. Správné držení těla, jako je vzpřímené sezení, může snížit negativní náladu a zvýšit pozitivní náladu. Kromě toho může vzpřímený postoj pomoci zlepšit vaši řeč a soustředění. Pouhým sezením s rovnými zády, rameny vzadu a nohama rovně na zemi můžete zlepšit svou odolnost a změnit své myšlenkové vzorce.

Přehnané omlouvání

Máte tendenci se omlouvat za věci, za které není potřeba? Přehnané omlouvání může být známkou nízkého sebevědomí. Omlouvání za všechno a za nic zpochybňuje vaše názory a může vést k nadměrnému sebeobviňování. S každou zbytečnou omluvou ztrácíte kus sebevědomí. Je důležité dvakrát přemýšlet před tím, než se omluvíte. Ptejte se sami sebe, zda jste skutečně zodpovědní za danou situaci a zda je opravdu potřeba se omlouvat. Změňte svůj postoj a vyjadřujte se sebevědoměji.

Zdroj: