Právo rozhodovat se, zda mít děti patří mezi základní práva každého člověka. „Každý má právo rozhodnout se, zda mít děti, a jaký počet a věkový rozestup bude mít u dětí,“ říká Deklarace sexuálních práv, která v Česku působí mnohdy spíš jako cár papíru než cosi uznávaného, natož žitého.

Právo svobodně se rozhodnout, zda mít děti, se tu často neuznává. Společenský tlak od rodičů, sourozenců, přátel, ale někdy i lékařů, kolegů nebo třeba zcela cizích a neznámých lidí je všudypřítomný a kdokoliv, kdo ještě není rozhodnut, jako by byl „špatně“. „A vy máte dítě? Ne? Aha…“

V naší společnosti zůstávají hluboce zakořeněné názory v naší společnosti, že žena automaticky musí mít děti. V diskusích se jim řada lidí vysmívá a kritizuje je, že jsou sobecké, hédonistické a narcistické. A útočí tak na osobní svobodnou volbu, jako by mít dítě bylo to nejlepší, co může ženu v životě potkat.

Například I herečka Jennifer Anistonová zvolila život bez dětí. Nesnažila se za každou cenu otěhotnět a soustředila se na kariéru. „Nestydím se za to, že jsem dělala a stále dělám to, co mě opravdu činí šťastnou a co miluji. Ne každá žena musí být matkou. Každá žena má na výběr a konečné rozhodnutí je jen na ní,“ sdělila v minulosti pro magazín People.

Paradox rodičovství

Výzkumy ukazují, že mít děti snižuje štěstí (např. Anderson, Russel a Schumm, 1983 nebo Campbell, 1981), přestože si rodiče myslí, že je to učiní šťastnějšími. Tento jev je znám jako "paradox rodičovství" nebo "propast rodičovství".

Jedním z dominantních vysvětlení je, že děti zvyšují množství a úroveň různých stresorů, kterým jsou rodiče vystaveni. Zejména matka přijde o svůj volný čas, což je zdroj zásadní pro vlastní psychohygienu. Není divu, že řada z nich je v dalších letech „na nervy.“ Obrovské jsou energetické nároky, zejména, když je dítě malé, což souvisí i s nedostatkem spánku. Naruší se rovnováha mezi pracovním i soukromým životem, řada partnerství nebo manželství se do dvou let od narození dítěte rozpadá. A samozřejmě vysoká je i finanční zátěž. Aby toho nebylo málo, lidé jsou obecně méně spokojeni se svým manželstvím, když mají děti (o to ironičtější je snaha napravit manželství tím, že budou mít děti).

Proč ženy nechtějí děti?

Lidé se stále častěji rozhodují nemít děti a jedná se o hluboce osobní rozhodnutí. Rozhodnutí mít dítě má obrovské důsledky pro rodiče (a svět) i pro dítě (děti), a proto by se nikdy nemělo brát na lehkou váhu. Důvodů, proč se lidé rozhodli nemít děti, je pravděpodobně tolik, kolik je lidí, ale zde je několik běžných důvodů, proč se lidé rozhodují:

Netouží mít děti. To je nejčastější důvod: lidé prostě nechtějí, aby se výchovou dětí zabývali 20 let. Možná nemají děti až tak rádi nebo necítí touhu být rodičem.

Kariéra. Lidé cítí vášeň pro kariéru, kterou si vybrali a chtějí své práci věnovat svůj čas, energii a život, což by v případě dětí nemohli dělat tak efektivně.

Stav světa. Někteří lidé mají pocit, že svět není dostatečně bezpečný nebo se nepohybuje dostatečně pozitivním směrem, aby do něj přiváděli děti.

Děti jsou drahé. Péče o dítě od narození až do dospělosti stojí přes 1.5 milionu korun. V dražších částech země může být toto číslo výrazně vyšší. Někteří lidé mají oprávněný pocit, že si to nemohou dovolit.

Zdravotní důvody. To je jeden z hlavních důvodů, proč se lidé rozhodují nemít děti, bylo by to riziko pro vlastní zdraví a pohodu nebo dítě počít jednoduše nelze.

Další povinnosti spojené s péčí o jiné blízké osoby. Někteří lidé již pomáhají s výchovou cizích dětí nebo se starají o jiné dospělé osoby. Možná mají povolání, v němž se starají o druhé. Zbytek jejich času se stává útočištěm před starostí o dalšího člověka.

Touha cestovat. Pro některé je poznávání jiných kultur, kočovnější život nebo překonávání sebe sama prostřednictvím dobrodružství důležitou hodnotou, která není v souladu s výchovou dětí.

Životní styl. Jsou lidé, jejichž život je nebezpečný. Jiní tráví většinu svého času meditací nebo duchovními aktivitami.

Načasování ve smyslu, že partner nechce děti. Někteří se rozhodli strávit svůj život s partnerem, který děti nechce. Jiní neměli příležitost mít děti a pak jsou na ně příliš staří.

Rodinná historie. Některým lidem jejich zkušenosti z dětství a rodinná historie jasně ukázaly, že nechtějí pokračovat v zakletém rodinném dědictví.

Život mimo osobní štěstí

Slyším vás, jak si říkáte... ale musí přece existovat nějaké vysvětlení, proč si děláme děti, ne? Jinak bychom se jako druh nikdy nedostali tak daleko!? Přestože je péče o děti náročná, pro řadu lidí je zdrojem životní spokojenosti, sebeúcty a smyslu života, zejména pro ženy. Což opět vypadá jako paradox, děti nás podle vědců šťastnějšími neudělají, přesto je považujeme za zdroj štěstí. Odpověď je jednoduchá. Řešením je nepodlehnout iluzi, že štěstí vyplývá z naplnění naší ideální verze života. Zakopaný pes vězí v tom, že člověk musí snížit důraz na osobní štěstí. Mít děti lidi neudělá šťastnějšími, stejně jako je neudělá spokojenějšími nemít děti. Jak řekl klasik: "Jen život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ A nemusí se vždy jednat o děti.

Zdroj: Psychology today, People, Marianne