Co je to citová závislost

Může pomoci představit si citovou závislost jako spektrum. Na jednom konci se nachází citová nezávislost. Dotyčný „jde“ svým životem sám, i když je ve vztahu, tak s protějškem nesdílí své pocity, potřeby a v podstatě od něj nic nechce. Často tak lidé žijí vedle sebe spíš než spolu. Chybí tam emoční intimita, tedy blízkost.

Zdravé vztahy vypadají, tak že tam je zdravá závislost, která je přiměřená a pochází z obou stran. Partneři si navzájem uspokojují emocionální potřeby, ale zdaleka ne všechny. Mají i své přátelé, které zase fungují pro jiné naplnění, realizují prostřednictvím práce, koníčků. Část potřeb by měl být tedy člověk uspokojit bez asistence svého partnera.

Na druhém konci leží citová závislost. Zde se obvykle nakonec spoléháte na to, že váš partner uspokojí téměř všechny vaše potřeby. Když zažíváte trápení, můžete se na něj okamžitě obrátit, než abyste se pokusili zvládnout své emoce sami. Pocit, že bez jeho emocionální podpory nemůžete žít, může naznačovat, že váš vztah se posunul k nezdravé míře závislosti, vysvětluje web Healthline.

Zdroj: Youtube

Mezi další klíčové příznaky citové závislosti patří:

  • idealizovaný pohled na partnera nebo vztah
  • přesvědčení, že váš život bez něj nemá smysl
  • přesvědčení, že sami nemůžete najít štěstí nebo bezpečí
  • přetrvávající strach z odmítnutí
  • neustálá potřeba ujišťování
  • pocity prázdnoty a úzkosti, když trávíte čas o samotě.
  • potřebujete je, abyste si vybudovali sebeúctu, sebedůvěru a sebehodnotu
  • pocity žárlivosti nebo majetnictví

Oběť, Tyran nebo Spasitel

Na závislostním vztahu je matoucí pohyb dvou osob ve třech rolích či pozicích. V pozicích Oběť, Tyran (někdy Perzekutor) a Spasitel. Zakladatel tezí k těmto závislostním analýzám položil Eric Berne.

Pozice Oběti, Tyrana i Spasitele mají své typické projevy, prožitky i pocity, což je někdy matoucí pro lidi, kteří se do těchto pozic dostanou. Často si pak člověk říká „tohle nejsem já, jsem tohle taky já? nebo měním se v někoho, kým být nechci,“ případně „co se to s námi stalo/děje?“

Pro Oběť jsou typické prožitky bezmoci, bezradnosti, pocity nespravedlnosti, nedostatku sebepodpory a potlačené či nevyjádřené zlosti. Oběť má pocit, že nemůže využít svoji energii k aktivní změně. Je to zdánlivě „křehká bytost“, lítostivá, nešťastná a pasivní (uděláme to, jak chceš ty, mně je to jedno, já se přizpůsobím). Také ale dráždí, rozčiluje a vyvolává v druhých hněv.

Zato Tyran, ten prožívá zodpovědnost, prožitky potřeby ovládat, vychovávat, přimět k akci, výkonu, kvalitě, mít pravdu, moc a kontrolu. Bývá vyžadující, kontrolující a hodnotící, často tvrdým způsobem. Sám se také cítí uštvaný a bezmocný (ať dělám, co dělám, stejně to tady nefunguje podle mých představ, „správně“).

V pozici Spasitele to také není snadné. Dominantní jsou prožitky potřeby pomáhat někomu, kdo to potřebuje (především tomu, kdo je v roli oběti), harmonizovat, dát do pořádku, poradit. Je laskavý, altruistický, hodně pracuje, skoro se nezastaví. Může však vyvolávat v druhých také pocity viny, nutnost vděku a tím i závislosti na něm.

Jak se vymanit ze závislosti na partnerovi

Existují různé strategie, jak závislost ve vztahu alespoň částečně zmírnit. Většinou se to ale neobejde bez pomoci odborníka, protože do takový vztahů upadáme z příčin, které mají své hluboké mořeny.

1. Začněte se věnovat sobě – v mnoha nezdravých vztazích ztrácejí jedinci energii tím, že se snaží předělat druhého. Chcete-li se posunout vpřed a svůj vztah skutečně změnit, pak se zaměřte víc na sebe. Začněte se víc věnovat svým myšlenkám, pocitům, touhám a potřebám.

2. Naučte se být nezávislí – začněte dělat věci sama, aniž byste se nechala pohltit výčitkami, že nejste poblíž partnera. Jděte sami na kávu, zajděte si sama do kina, začněte cvičit či si najděte nějaký nový koníček.

3. Nastavte si reálná očekávání – přestaňte od druhého očekávat, že bude zcela naplňovat váš život a bude zdrojem vašeho životního štěstí. I v tomto směru se především zaměřte sami na sebe.

4. Zkoušejte si nastavovat hranice – naučte se říkat „ne“ v okamžiku, kdy s danou věcí nesouzníte.

Říkat „ne“ neznamená, že jste sobec a neuctivá. Znamená to pouze to, že se snažíte nalézt svou pohodu a vyhnout se všemu nezdravému.

5. Podívejte se do své minulosti – často se stává, že vzorce našeho chování vycházejí z nějakého traumatu z minulosti. Nahlédněte na své rodinné vztahy, zda se ve vaší minulosti neobjevilo nějaké zanedbávání, zneužívání či jiné traumatické události, které vám mohou znemožňovat, abyste byla spokojena s tím, kdo jste.

Zdroj: Redakce, Novinky, Psychologie, Healthline