Zdroj: Youtube

Vysoce citlivý neznamená přecitlivělý

Autor Rolf Sellin vysvětluje v knize Vysoce citliví lidé mezi námi, pojmy, které se často zaměňují. Vysoká citlivost je rys, který se projevuje již v dětství a utvářejí ho geny i prostředí, ve kterém se dítě pohybuje. Oproti tomu přecitlivělost nemá s dědičnou historií nic společného a vzniká na základě traumatických zážitků. Dítě, které žije v prostředí, které je stresující a toxické může být přecitlivělé. Oproti tomu, potomek, který má stabilní zázemí, může dostat genetickou výbavu pro vysokou citlivost. Co to znamená?

Jak vysvětluje server Psycholgie, vysoká citlivost je definovaná jako větší vnímavost nervové soustavy, která hlouběji zpracovává vnější i vnitřní podněty. U dětí si tak můžeme všimnout veliké vnímavosti a silnějších emocionálních reakcí. Projeví se to například tak, že zaznamenají drobný rozdíl ve vzhledu druhého nebo v uspořádání místnosti. Stejně tak zachytí změnu tónu hlasu, jeho zabarvení a případný zájem nebo známky opovržení.

Tím, že si všeho tolik všímají, se daleko rychleji unaví neboli přestimulují. U menších dětí to může vést k různým (zdánlivě) neobvyklým a silným emočním reakcím nebo stížnostem, potížím s usínáním nebo buzením se v noci, nočním můrám. Mohou se kvůli tomu vyhýbat novým a neznámým situacím a lidem, ale i zcela obyčejným věcem a preferovat například známá jídla.

Test, jestli je Vaše dítě vysoce citlivé:

 • Reaguje podrážděně na hluk
 • Vyrovnává napjatou atmosféru snahou o harmonii
 • Preferuje klidnější hry
 • Velmi dobře vycítí napětí mezi rodiče, i když se před ním o ničem nemluví
 • Příliš mnoho vjemů ho rychle unaví
 • Vycítí i malé detaily, které byly změněny
 • Nových věcí a aktivit se trochu straní
 • Je opatrné
 • Nemá v lásce soutěže
 • Klade na sebe velké nároky a chce, aby výsledky byly dokonalé
 • Je spíše klidné, snadno se ale podráždí
 • Má rado spravedlnost, rádo se dělí
 • Má spíše méně kamarádu, o to hlubší vztah k nim má

Pokud souhlasíte alespoň s polovinou výroků, je vaše dítě vysoce citlivé.

Pokud máte doma vysoce citlivé dítě, je důležité učit dítě s takovým rysem nakládat. Především podporovat u dítěte důvěru, že to všechno zvládne, protože citlivost se pojí se s strachem a úzkostným prožíváním. Vrací se mu tak vědomí, že má svoje prožívání pod kontrolou v tom nejpozitivnějším slova smyslu. Takže podporovat, chválit, vyzdvihovat jeho silné stránky a nenechat ho, aby se situacím a objevování světa vyhýbalo.

Vysoká citlivost je i dar

Z výše uvedeného je zřejmé, že výchova vysoce citlivého dítěte může být pro rodiče velkou výzvou s řadou pozitiv i temnějších zákoutí. Vzhledem k tomu, že tento osobnostní rys je do velké míry dědičný, je pravděpodobné, že i rodič sám je vysoce citlivý. Vysoká citlivost je výhoda i nevýhoda v jednom. V angličtině se tito lidé nazývají HSP (highly sensitive person), jejich hluboké přání je dělat svět lidštějším a mají k tomu dispozice, protože velmi dobře vnímají i podprahové věci, vyznačují se vysokou sociální inteligencí a empatií. Na straně druhé, jejich nervový systém má sklony k rychlému přetížení a snadno vyhoří. HSP jsou často zahlcení vší bolestí a bídou na světě a například sledování zpráv se všemi tragédiemi je pro ně čiré utrpení. V dospělosti pak fungují více pro druhé než sami pro sebe. Děje se tak pro to, že automaticky vycítí, pokud je někdo v nesnázích a hluboký soucit jim nedovoluje to ignorovat. Za cenu, že jejich vlastní potřeby zůstávají často nenaplněné. Pokud tento rys nijak zásadně nezasahuje do života člověka, kdy už to není k běžnému fungování, stačí si jen uvědomit, že jsem HSP a trochu tomu přizpůsobit životní tempo. Ve smyslu, eliminovat množství podnětů. V případě, že se člověk ztratí sám v sobě, bolest světa ho drtí, tak potom už se doporučuje terapie.

Zdroj: Redakce, Rolf Sellin: Vysoce citliví lidé mezi námi, Psychologie,