Slavný americký kouč Shirzad Chamine ve své knize Pozitivní inteligence vysvětluje, že v naší hlavě většinu času zuří lítý boj. Je to boj mezi sabotéry a naším hlasem skutečné moudrosti, takzvaným vnitřním mudrcem. Jaký je mezi nimi rozdíl? Zatímco sabotéři náš úspěch a pocity štěstí ztěžují a podkopávají, mudrc je schopen dívat se na vše ze širší perspektivy, nadhledu a má přístup k intuici, opravdové vnitřní moudrosti, kterou nelze zachytit pomocí přemýšlející racionální mysli. Jak si sabotéra představit v praxi? Něco se vám nepovedlo nebo nevyšlo úplně podle vašich představ a v hlavě se vám okamžitě ozve kritický komentář: „Málo ses snažila, takhle cíle nikdy nedosáhneš. Jsi k ničemu.“

Zdroj: Youtube

Sabotéři i mudrc jsou propojeni se specifickými částmi našeho mozku, ze kterých čerpají svou sílu. Dobrá zpráva je, že pokud pečujeme o části mozku spojené s naším mudrcem a pozitivní inteligencí (takzvaný PQ mozek), můžeme mudrcovi postupně zajistit mnohem silnější pozici. Mudrc vás totiž na rozdíl od sabotérů nikdy neshodí, ale pomůže vám odnést si něco pozitivního a konstruktivního i z chyb, proher, krizí a omylů.

Ve chvílích, kdy se díváme na svět z perspektivy sabotérů, pak vnímáme vše negativně nebo jako potenciální hrozbu. Tím se okrádáme o pocity radosti, klidu a skutečného štěstí, které v mozku přežití prožívat nelze. Sabotérů je celkem deset a každý z nás je má v hlavě v různé kombinaci. Všem vládne takzvaný soudce, tedy jakýsi nejvyšší sabotér, kterého má každý z nás. Soudci pomáhají další dva až tři silní sabotéři, které označujeme jako vedlejší. Navzájem se doplňují a podporují tak, že nás udržují v omezeném negativním vnímání světa:

Soudce

Je to náš vrchní hodnotitel a posuzovač, který všemu a všem přisuzuje nálepku ‚dobré‘ či ‚špatné‘. Hodnotí nás samotné, naše výkony a chování, ostatní lidi a také všechny situace a okolní dění. Snaží se nám namluvit, že bez jeho hodnocení bychom se nikam neposunuli.

Perfekcionista/puntičkář

Projevuje se snahou stále dosahovat dokonalosti, mít ve všem skvělý řád a pořádek, nepřipouští chyby a je ke všem kritický. Nalhává nám, že touha po dokonalosti vede ke zlepšení a pokroku.

Vedoucí/kontrolor

Tento sabotér musí neustále mít vše pod kontrolou a snaží se věci řídit tak, aby dopadly podle jeho představ. Pokud se tak neděje a situace nebo lidi se vymknou jeho kontrole, cítí ohrožení a frustraci. Ospravedlňuje svou existenci tím, že bez jeho řízení ničeho nedosáhneme.

Hyperracionální sabotér

Jak už název napovídá, soustředí se jen na logiku, vědomosti a analytické zpracování všeho kolem sebe. Pocity jsou pro něj zbytečné a jen ho zdržují od práce. Když už s pocity přijde do styku, má tendence je pitvat a analyzovat, místo aby je prožíval. Vnucuje nám představu, že bez racionální mysli bychom byli ztracení.

Hyperúspěšný sabotér

Silně se zaměřuje na vnější aspekty úspěchu, snaží se být ve všem nejlepší a je extrémně orientovaný na cíl. Stejně jako hyperracionální sabotér nemá rád pocity a emoce, které ho na cestě k úspěchu brzdí a zpomalují. Tvrdí, že v životě jsou zásadní výsledky a vnější úspěch.

Neuspokojitelný sabotér

Pořád se za něčím žene, hledá další dobrodružství, lepší zážitek, silnější vzrušení. Je tím natolik zaměstnaný, že si nedokáže žádný podnět skutečně naplno užít a uniká mu jeho podstata. Své chování ospravedlňuje tím, že život je moc krátký a je třeba využít každou příležitost.

Utěšitel

Je tady pro druhé, žene ho touha být přijatý a milovaný, a proto pomáhá ostatním plnit jejich přání. Pokud mu ovšem druzí nevyjadřují adekvátní vděčnost a pochvalu za jeho pomoc, cítí se odstrčený a neoceněný. Má problém vyjádřit otevřeně své potřeby a upozaďuje sebe na úkor druhých, přičemž to považuje za obětavé a chvályhodné.

Oběť

Tento sabotér ze sebe rád dělá oběť druhých lidí a okolností. Má rád, když ho ostatní litují, získává si tím pozornost a náklonnost. Rád se babrá ve svých negativních pocitech, které považuje za znak své oduševnělosti a výjimečnosti, přitom však plýtvá energií.

Hyperostražitý sabotér

Jeho základním znakem je, že se stále bojí budoucnosti, očekává, že se něco pokazí, a kvůli tomu trpí neustálými pocity strachu a úzkosti, nedůvěřuje druhým a je podezřívavý. Omlouvá své chování tím, že když nebude ostražitý, tak se mu to vymstí.

Unikač

Velmi často prokrastinuje a vyhýbá se všemu, co je pro něj nepříjemné nebo co by vyžadovalo jít do konfliktu. Nerad druhé odmítá a vyjadřuje otevřeně svůj nesouhlas. Vnitřně nám namlouvá, že jen bere ohledy na druhé, je přizpůsobivý a nevytváří konflikty.

Pryč s nimi

Teď už víme, jak se každý sabotér projevuje a co se nám snaží nalhat, aby se udržel při životě. Zajímavé je, že i psychické vyčerpání nám přináší sabotéři. Náš mudrc tento pojem vůbec nezná. Opět z toho lze vyvodit, že pokud se naučíme vědomě se přepínat z mozku přežití, ve kterém jednáme a cítíme pod tlakem sabotérů, do PQ mozku, můžeme se vyčerpání zbavit.

Existují tři základní cesty, jak své vnitřní nastavení vyladit: 1. oslabit sabotéry, 2. posílit mudrce, 3. posílit svůj PQ mozek. Sabotéry oslabíme už jen tím, že si je pojmenujeme a budeme jejich projevy a myšlenky, které se nám snaží podsunout, pouze pozorovat, ne je hodnotit či se za ně pranýřovat. Pokud se například objeví náš soudce, jen si to uvědomíme a řekneme si: „Aha, to je můj soudce, který mi říká, že nestojím za nic.“

Mudrce posilujeme pokaždé, když se rozhodneme v dané situaci vidět příležitost pro rozvoj a poučení. Funguje napsat si pět pozitivních ponaučení, která nám daná situace přinesla. Vyžaduje to od nás podívat se na vše z jiného hlediska, což aktivuje a posiluje našeho mudrce. Čím častěji takto budeme postupovat, tím bude náš mudrc silnější.

Poslední možností je posilování našeho PQ mozku skrze praxi všímavosti neboli mindfulness. Když tyto strategie zavedete do svého života a vytrváte v nich, po pár týdnech uvidíte zlepšení a nárůst dobré nálady a energie.

Zdroje: