Organismus jako hodinový stroj

Tím, že promažeme a roztočíme jedno kolečko „stávkujícího“ hodinového stroje, dá se postupně, možná poněkud neobratně, do pohybu celý strojek. Jenže jedno jediné funkční ozubené kolečko neutáhne celý stroj v běhu na dlouhé trati, kterou nazýváme život… Když však budeme pečovat o všechna kolečka hodinového strojku vědomě, s respektem, budeme naplňovat jejich individuální potřeby (jedno promažeme, druhému opravíme zub, třetí očistíme od starých usazenin…), budeme se moct na fungování stroje jako celku spolehnout. A to i v situacích, kdy se krátkodobě porouchá jedno kolečko a třeba úplně vypoví službu. V době svého krátkodobého výpadku se poveze na vlně energie ostatních. Hodiny budou funkční, ale bude na nás coby na správci hodin vědomě opravit a vrátit do rovnováhy celý systém. Neb tím, že se jedno kolečko vezlo na energii ostatních, do jisté míry ostatní zatížilo a vyčerpalo.

Návrat do rovnováhy všech článků je tedy podmínkou pro dlouhodobě udržitelné zdraví, vitalitu, sílu a odolnost celého organismu na všech úrovních. V jazyce biologie a medicíny tento proces návratu do vnitřní rovnováhy nazýváme homeostáza. A ta se děje na všech úrovních, v každé buňce, tkáni, orgánu, orgánové soustavě zcela sama řízena hlubokou moudrostí těla. Potřebuje k tomu však vhodné podmínky a čas.

Bolí vás záda? To máte ze stresu… Hlava? Stres. Bradavice? Stres. Rakovina? Stres… Tady máte tedy recept…

Také jste se s podobnou hláškou setkali? A také vás to neuspokojilo? Co má také ten lékař radit, když si k němu 80 % lidí chodí pouze pro recept na bleskurychlé řešení a jen mizivé procento těch, které něco trápí, je ochotno spolupodílet se na svém uzdravení aktivně. Pro tento vědomý přístup ke zdraví již máme pojem: participativní medicína. Poprvé jsem se s tímto pojmem setkala v knize o praktické aplikaci mindfulness do života a programu pro snížení stresového zatížení na základě všímavosti (Mindfulness Based Stress Reduction Program – MBSRP). Knihu napsal Jon Kabat-Zinn a najdete ji ve zdrojích pod článkem.

Podmínkou je nezaujatě pozorovat

Program rozvoje všímavosti pracuje s konceptem, který já osobně vnímám jako geniální a zároveň coby hlavní předpoklad na cestě za zdravím a vitalitou. Je založen na pěstování polohy pozorovatele. Nikoli kritika, který vás bude pranýřovat a vyčítat vám každé selhání a nedokonalost, ale laskavého pozorovatele života, který vám pomůže vidět, přiznat si a pochopit životní souvislosti a vzájemnou propojenost toho, o čem přemýšlíte, co říkáte, jak jednáte, co vás v životě potkává a čemu musíte čelit. Snadné to není, ale spolehlivě to funguje. Naučit se pozorovat je skvělý odrazový můstek pro změnu. Pojďte tedy pozorovat sebe, své vnitřní prožitky, myšlenky, emoce, situace, do kterých se dostáváte, a pak i překážky, které překonáváte.

Psychosomatika do života. Kde začít?

Psychosomatika je obor, jenž zkoumá souvztažnost mezi psychikou, duševním rozpoložením a fyzickou nemocí. Vnímá naši existenci v určité propojenosti psychiky a somatiky, tedy těla. Jakékoli odchylky od pomyslného středu na úrovni mentálních a emočních prožitků se dříve nebo později propíšou do stavu těla. Ať už ve formě akutního onemocnění, úrazu, chronické nemoci, či naopak regenerace a uzdravení. Oblasti, na které se psychosomatika soustředí, jsou: stav těla, stav mysli a emocí, spiritualita a duchovní kvalita života, vztahy, které tvoříme, a celková hladina energie. To jsou vše oblasti, nad kterými bychom se měli zamyslet a uvědomit si míru své spokojenosti a vitality u každé u nich.

Akční krok k uzdravení: zn. jen pro odvážné!

Udělejte si v klidu na papír přehlednou tabulku, kde v číslech 1–10 (1 je minimum, 10 je maximum) vyjádříte svou míru spokojenosti v jednotlivých oblastech svého života a současně si k těmto oblastem napište, co pro harmonii a zdraví té konkrétní oblasti aktivně činíte. Myslete na to, že právě tyto oblasti jsou zmiňovanými kolečky hodinového strojku.

1. Stav těla – imunita, odolnost, síla.

2. Stav mysli – klid, vnitřní mír, vyrovnanost.

3. Emoce – emoční stabilita, schopnost vyjadřovat emoce vědomým způsobem.

4. Spiritualita – duchovní život, víra, důvěra v život.

5. Vztahy – v rodině, v komunitě, na pracovišti…

6. Celková hladina životní energie – vitalita a radost ze života.

Zdroje:

  • Trenérská a mentorská praxe autorky článku: www.light-soul.eu
  • KABAT-ZINN, Jon a Libor VÁLEK. Život samá pohroma: jak čelit stresu, nemoci a bolesti pomocí moudrosti těla a mysli. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2016. Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-012-5.
  • KLÍMOVÁ, Jarmila a Michaela FIALOVÁ. Proč (a jak) psychosomatika funguje? Praha: Progressive consulting, 2015. ISBN 978-80-260-8208-8.