Vedle vášně ke konkrétnímu člověku můžeme zahořet i vášní pro věc, myšlenku či určitou aktivitu. Takovou vášeň bychom mohli definovat jako intenzivní nadšení. Je velmi povznášející držet si vášeň pro život, nadchnout se pro nový nápad, projekt, koníček. Prožívané nadšení, se kterým se noříme do práce, sportu a vztahů, se nám vrací jako bumerang v podobě další vlny energie – paliva potřebného na další cestu.

Můžeme patřit mezi dlouhodobě pozitivně naladěné nadšence života, anebo pociťovat spíše tíhu břemen, která nám život klade do cesty. Většina z nás však pravděpodobně osciluje někde mezi…

Když plamen plápolá…

S vášní je to jako s ohněm. Oheň je velmi prospěšný živel, zahřívá, dodává energii, sílu… Kde plápolá oheň, tam je život. Pokud se však oheň vymkne kontrole, může být zkázou. S vášní je to podobné. Je plamenem života, může být bohatým zdrojem energie, vytrvalosti a vůle. Je třeba o vášeň pečovat, udržovat si tento plamen v přiměřené míře tak, abychom z něj čerpali sílu a nadšení do každého dne.

Když plamen vyhoří…

Občas čelíme obdobím, kdy se vášeň ze života vytrácí. Vyklízí cestu nastupujícím povinnostem a každodenní rutině. Podle studií syndrom vyhoření, kdy už nemáme vůli ani sílu k dalšímu kroku, souvisí mimo jiné s produkcí serotoninu, hormonu štěstí a radosti. Sekrece serotoninu je blokována při dlouhodobém extrémním zatížení fyzickém i mentálním, při stresu a při zánětlivém onemocnění. Pokud již máte zkušenost s vyhořením, víte, že je potřeba jediné: úplně se zastavit a dopřát si restart fyzický i mentální. A postupně znovu sbírat síly s vědomou laskavostí k sobě sama.

Svědomitá péče o plamen života se vyplácí

Ponechme nyní stranou vášeň projevující se v sexualitě, neboť ta je řízena jinými principy. Zaměřme pozornost na udržení vášně intelektuální, tedy pramenící spíše v oblasti mysli a vědomí. Právě tuto vášeň můžeme kultivovat nezávisle na vnějším světě a jeho okolnostech. Je to vědomá práce s vlastní myslí, která může přinášet ovoce v podobě dobré nálady, radosti, štěstí a spokojenosti. Z pohledu neurověd a epigentiky právě tyto emoční prožitky značně podporují naše zdraví a posilují imunitní systém. Děje se tak díky neurotransmiterům, tzv. přenašečům, které vznikají vlivem emočního prožitku v mozku. Svým působením přímo ovlivňují prostředí těla a působí na expresi či potlačení konkrétních genů naší DNA. A to buď směrem k rovnováze a zdraví, anebo k nemocem.

Pokud si tedy vášeň pro život dokážeme dlouhodobě udržovat, podpoříme harmonii, rovnováhu a zdraví uvnitř těla, mysli i svého domova.

TIPY PRO UDRŽENÍ VÁŠNĚ V ŽIVOTĚ:

1. Držte se zdravých návyků

Vyčerpaný a nevyživený organismus těžko hledá sílu pro vášeň. Je třeba dbát na dostatečný spánkový režim, zdravou stravu, redukovat stresové zatížení, dopřávat si dostatek odpočinku, a to jak tělesného, tak mentálního.

2. Najděte svou dětskou vášeň

Jako děti jsme milovali určité aktivity, měli jsme záliby, při kterých jsme se doslova ztratili v časoprostoru. Vnější svět jako by nebyl. Vraťte se k těmto aktivitám, najděte alespoň jednu a znovuobjevte její kouzlo. Dovolte si mu podlehnout a pěstujte tento koníček. Dodá vám dětské nadšení a radost.

3. Ranní rituál těšení se

Každé ráno v posteli – ještě před tím, než se vrhnete do prvních úkolů – si přehrajte možný scénář nadcházejícího dne a uvědomte si všechny aktivity a setkání, na které se těšíte. Věnujte jim chvíli svou pozornost a zkuste si vizualizovat obrazy zachycující vaši radost a nadšení z těchto setkání a činností.

Přeji vám, abyste si lahodný doušek vášně vychutnávali každý den!