Úzkost a deprese jsou odlišné stavy, ale není neobvyklé, že se vyskytují společně. Lidé s depresí často pociťují podobné příznaky jako lidé trpící úzkostí a naopak. Z tohoto důvodu může být obtížné mezi nimi rozlišit. Podívejte se na základní znaky obou poruch.

Úzkostné poruchy

Osoba trpící úzkostnou poruchou má neustálý pocit strachu, napětí a obav z něčeho, co má nejistý výsledek. To může způsobovat značné problémy ve všech oblastech života, včetně školy, práce a sociálních situací (sociální úzkostná porucha).

Mezi základní znaky patří:

 • nadměrné obavy
 • neklid
 • snadná unavitelnost
 • potíže se soustředěním
 • podrážděnost
 • poruchy spánku
 • svalové napětí

Na tělesné úrovni jsou pro úzkosti typické potíže se soustředěním, spánkem či zažíváním. Při úzkostné atace se člověku rozbuší srdce, třese se, potí se a často se tento stav zaměňuje za infarkt.

Pokud tyto příznaky pociťujete většinu dní po dobu delší než šest měsíců a způsobují vám potíže v každodenním životě, může vám být diagnostikována generalizovaná úzkostná porucha.

Depresivní poruchy

Pocity deprese jsou více než jen smutek. Osoby s depresí se nemusí obávat toho, co se může v budoucnu stát, ale mohou mít pocit, že už to vědí, a věří, že to bude špatné. Nedokážou si představit jiný scénář nebo způsob, jak negativnímu výsledku zabránit.

Mezi základní znaky patří:

 • depresivní nálada
 • nedostatek zájmu o příjemné činnosti
 • zvýšení nebo snížení chuti k jídlu
 • nespavost nebo hypersomnie
 • zpomalení pohybu
 • nedostatek energie
 • pocity viny nebo bezcennosti
 • potíže se soustředěním
 • sebevražedné myšlenky nebo chování

Na fyzické úrovni dochází u depresí ke změnám chutí k jídlo (přejídání nebo naopak ztráta chuti k jídlu). Potíže se spánkem, kdy člověk nemůže spát nebo naopak spí neustále. Typické jsou i bolesti svalů, zad a hlavy.

Pro stanovení diagnózy velké depresivní poruchy je třeba, aby člověk pociťoval pět nebo více z těchto příznaků po dobu nejméně dvou týdnů, jak uvádí. Diagnostický a statistický manuál duševních poruch.

Zdroj: Youtube

Jak poznat, zda trpíte úzkostí, depresí a kdy zajít za lékařem?

Jak můžete vidět z popisu příznaků, oba typy úzkosti se do jisté míry prolínají. V oblasti duševního zdraví je jednou z nejčastějších komorbidit deprese a úzkost. To znamená, že u jedné osoby může být současně přítomno více než jedno onemocnění nebo stav.

"Úzkost a deprese se mohou vyskytovat postupně, jedna po druhé, nebo se mohou vyskytovat současně," říká Jerimya Fox, licencovaná odborná poradkyně a lékařka pro behaviorální zdraví. Je to proto, že na obou se podílejí stejné neurotransmitery, včetně serotoninu, dopaminu a adrenalinu."

Aby však byla splněna diagnostická kritéria pro úzkostnou poruchu nebo velkou depresi, musí být příznaky trvalé a zhoršující. "U příznaků úzkosti musí přetrvávat několik měsíců a u deprese několik týdnů," řekla Dr. Fox. A to je moment, kdy měl člověk navštívit lékaře, psychologa nebo psychiatra.

Dobrou zprávou je, že pokud se domníváte, že trpíte úzkostí nebo depresí nebo kombinací obou, jsou tyto duševní stavy neuvěřitelně léčitelné. V případě úzkosti se léčba používá k minimalizaci vyhýbavého chování a pomáhá vám změnit myšlenky. U deprese je cílem pomoci zase cítit pozitivní emoce a zvýšit energii, abyste měli šťastnější pohled na svět. Neexistuje jeden plán, který by nejlépe vyhovoval všem pacientům, ale často je léčba kombinací kognitivně-behaviorální terapie (KBT) a léků.

Zdroj: Bannerhealth, Psycom