Přesnější než samotné slovo enneagram je slovní spojení enneagram osobností – popisuje jich devět včetně různých provázaností mezi nimi. Samotné slovo pochází z řečtiny, kdy ennea znamená devět a grammos písmeno, bod. Tato typizace osobností nám vysvětluje, jak různí lidé interpretují svět a zvládají své emoce.

Podle teorie enneagramu je každý z devíti typů osobnosti definován konkrétním základním přesvědčením o tom, jak svět funguje – toto základní přesvědčení pohání naše nejhlubší motivace a obavy, velmi často nějaké zranění z dětství, protože osobnost člověka se formuje právě v prvních letech života, často v době, kterou si vědomě nedokážeme vybavit.

To zásadně utváří pohled člověka na svět a perspektivu, kterou vidí svět a lidi kolem sebe. Zranění je třeba chápat obrazně, jako například rodičovský nezájem nebo naopak přehnanou a zahlcující lásku.

Nikdo není lepší

Pozor, bylo by velkou chybou myslet si, že některé z devíti typů osobnosti jsou lepší a jiné horší, všechny mají své klady a zápory. Když nás tento psychologický přístup osloví, můžeme se právě pomocí studia enneagramu dobrat k tomu, proč se chováme tak, jak se chováme, a případně to můžeme na základě tohoto pochopení začít měnit.

Můžeme zároveň pochopit zdánlivě nelogické chování někoho jiného nebo s překvapením zjistit, že někteří lidé se v jistých situacích chovají na pohled stejně či podobně, ale jejich vnitřní motivace je naprosto odlišná. A o tu jde nakonec více než o vnější projevy chování. Enneagram nám také pomáhá pochopit, jak lidé reagují na stres.

Někdy to trvá roky

Pokud se chcete o enneagramu dozvědět více, můžete studovat příslušné webové stránky, je jich dostatek v češtině i v angličtině, stejně jako jsou k mání knihy na toto téma. Je na vás, zda vás více osloví psychologický, nebo spíše spirituální přístup k této teorii, případně jejich kombinace. Berte následující řádky jako krátký úvod k tomu, co všechno se můžete dozvědět o typologii osobností a tím pádem o sobě.

Základem enneagramu je devíticípý geometrický symbol. Skládá se z vnějšího kruhu, na kterém je devět bodů (osobností), očíslovaných ve směru hodinových ručiček. Šipky a přímky zároveň naznačují další vztahy mezi nimi.

Když si lidé přečtou charakteristiky jednotlivých typů, někteří se poznají hned, jiným to může trvat i roky, než se doberou skutečné podstaty svého jednání. Teorie vychází z toho, že v dospělosti každý člověk patří k jednomu z devíti typů osobnosti, což je dáno jak biologicky, tak vlivem prostředí, v němž vyrůstal.

Můžete zjistit, že na vás tak trochu sedí více typů, ale odborný názor je zajedno v tom, že skutečně jste pouze jedním z nich a že typ se během života nemění. Ovšem pokud na sobě člověk pracuje, může například překonat omezení z něho vyplývající.

Kromě základního rozdělení na devět typů osobností se dále dělí do tří skupin podle toho, zda jejich emoce a chování řídí především srdce (důraz na emoce, city, prožívání – typy 2, 3 a 4), hlava (myšlení, plánování – 5, 6 a 7) nebo tělo/břicho (vnímání a reflexy – 8, 9 a 1). Různí autoři označují typy podle enneagramu buď jen čísly, nebo i slovy, která se mohou mírně lišit.

Srdeční typy podle enneagramu

Typ dva – dárce

Dvojky chtějí být oblíbené a hledají způsoby, jak mohou být užitečné pro ostatní. Tento typ se bojí být nemilovaný. Jsou ochotní se obětovat, jejich kladem je velkorysost.

Typ tři – dynamik

Trojky chtějí být úspěšné a obdivované ostatními lidmi, mimořádně se starají o svůj vnější obraz. Jsou pro ně příznačné cílevědomost, vysoké nasazení, efektivita.

Typ čtyři – tragický romantik

Čtyři chtějí být jedineční a zažít hluboké, autentické emoce. Hodně se soustředí na svou odlišnost od jiných. Bývají tvůrčí a kreativní.

Hlavové typy podle enneagramu

Typ pět – pozorovatel

Pětky jsou samotářské a milují fakta. Bývají racionální a mají nadhled, ale mohou zapomenout zajímat se o emoce ostatních lidí.

Typ šest – loajální skeptik

Šestky sázejí na jistotu, hledají bezpečí a vždy předvídají problémy, bojí se nepřipravenosti, takže jsou vždy ve střehu, a nakonec dokážou zvládnout i kritické situace.

Typ sedm – požitkář

Chce zažít co nejvíce zábavy a dobrodružství, jinak se nudí. Bojí se prožívat emocionální bolest, zejména smutek, a aktivně se jim snaží vyhnout tím, že je pořád jakoby v pohybu. Ostatní dokáže strhnout svým nadšením.

Tělesné typy podle enneagramu

Typ osm – šéf

Působí mocně, dokážou stát za tím, čemu věří. Bojí se bezmoci, a proto se soustředí na ovládání svého okolí. Jsou rozhodní.

Typ devět – mírotvorce

Devítky rády jdou s proudem a nechají lidi kolem sebe určovat agendu všedních dní, sami se rozhodnout neumí. Zároveň jsou z nich skvělí mediátoři.

Typ jedna – perfekcionista

Takový člověk klade velký důraz na dodržování pravidel a na to, aby se věci dělaly správně. Bojí se nedokonalosti a může být extrémně přísný na sebe i na ostatní. Na jejich pečlivost a pracovitost se můžete spolehnout.