Většina z nás vzdoruje změnám, dokud se situace nezhorší natolik, že už zkrátka nemůžeme dál pokračovat ve vyjetých kolejích. Zastihne nás vážná nemoc, někdo z našich blízkých nás opustí nebo nás postihne jiná tragédie. „Často se musí naplnit ten nejhorší možný scénář, abychom začali dělat změny, které podpoří naše zdraví, vztahy, kariéru a budoucnost,“ říká lektorka Školy splněných přání Marina Martinů. Spolu s ní jsme pro vás dali dohromady tři kroky k úspěšnému plnění vašich přání.

1. Odpuštění

„Jednou z hlavních překážek v nás, proč se nám přání neplní je, že neumíme odpustit ostatním lidem ani sami sobě,“ říká Marina Martinů. Kolikrát obviňujeme druhé – naše rodiče, šéfa, sousedy.... i sami sebe za to, co se nám v životě negativního děje? Spíláme jim i sobě v duchu ty nejhorší nadávky. „Důležité je poznání, že to, na co myslíme negativně, do toho dáváme nejvíc energie. Proto se naše negativní myšlenky plní rychleji než ty pozitivní,“ vysvětluje Marina hlavní důvod, proč nám do života obvykle stále dokola chodí to, co nechceme, i když bychom si přáli opak. Efektivní cestou, jak z toho ven, je podle ní právě odpuštění. „Rozpomenout si, kdy jsme komu ublížili, kdo nám kdy ublížil – tím začínáme. Nemusíte přitom stát na kolenou a prosit druhé o odpuštění, stačí to provést v duchu. Vyčistíte tak hlavu od nejhorších negativ, která vám brání, aby se vám přání plnila,“ říká lektorka.

2. Pozitivní afirmace

Správná formulace toho, co si přejeme, je úplný základ. „Když začínám kurz, vyzývám lidi k tomu, aby napsali svá tři hlavní přání. Ani jednou jsem neviděla, aby je napsali správně,“ říká Marina. Naše přání obvykle znějí: ‚Být zdravá‘, ‚Být šťastná‘, ‚Mít peníze‘. Když řeknu, že to není správné, ať ve větě alespoň zahrnou sebe, napíšou: ‚Já bych chtěla...‘. Ani to ale není správně.

Když si například přejete hodně peněz, je zcela špatně, když své přání zformulujete jako „Chci být bohatý“. Tento stav, kdy něco „chceme“, ale „nemáme“, již důvěrně známe, a to náš nedostatek jenom zvýší. Správná formulace v případě peněz může znít: „Jsem připraven na bohatství v mém životě.“ Nebo: „Jsem bohatý a šťastný.“ Anebo „Peníze, které jsou určené pro mě, už existují a právě hledají cestu, aby vstoupily do mého života.“

Přejte si výhradně pro sebe

Při tvorbě afirmací pamatujte na to, že přát si můžete výhradně pro sebe. Ne pro druhé. „Jednou jsem měla na kurzu paní učitelku, mluvila do kola stále jen o tom, jak chce, aby její syn byl šťastný, aby dokázal támhleto a tohle.... Když jsem se jí zeptala, co chce pro sebe, odpověděla: ‚Chci, aby on byl šťastný‘. Ta paní vůbec neuměla přát sama pro sebe. Do té doby se vůbec nezamyslela, co by potřebovala, přitom žila se synem sama už 15 let,“ líčí Martinů příběh své klientky. Pravdou je, že když přejeme pro někoho jiného, zatěžujeme ho svými přáními, protože on má svůj život, svůj vlastní rozvoj. A to bychom měli respektovat, i když jde o naše milované děti nebo partnery. To samé pravidlo se týká přání o lásce. „Nemůžete si přát, ‚ať mě miluje‘. Místo toho si přejte, koho chcete potkat, jak má partner vašeho života vypadat a nechte pak na osudu, kde a kdy ho potkáte,“ radí lektorka.

3. Děj se vůle boží!

Poté, co své přání správně formulujete, buďte s ním co nejčastěji v kontaktu. „Napište si jej krasopisně barevně, pastelkami a vyvěste na viditelné místo, kde ho budete mít každodenně na očích,“ radí Martinů. V momentě, kdy vás semelou každodenní povinnosti, přijde něco mrzutého, vámi vytvořená afirmace a pozitivní energie, která z ní vyzařuje, vaši pozornost zase vrátí zpátky k tomu, čeho chcete dosáhnout. A kam jde vaše pozornost, tam jde energie. Na vás je vyslat, co si přejete, bezmezně tomu věřit, a nechat na univerzu způsob, kterým vám vytoužené doručí.