Trauma z dětství znamená ohrožující zážitky z dětství, které přesahují schopnosti dítěte vyrovnat se s nimi, což vede k maladaptivnímu chování. Trauma se neomezuje pouze na jednu katastrofickou událost. Může se jednat o dlouhodobý proces, který se vyvíjí v průběhu času.

U traumatizovaných dětí se mohou projevovat problémy s chováním, včetně problémů s regulací emocí, učením, sociálními interakcemi a agresivitou. V pozdějším životě mají často problémy s vytvářením zdravých vazeb.

Zdroj: Youtube

Emoční bolest

Stejné mozkové dráhy a centra, která interpretují a cítí fyzickou bolest, se aktivují i tehdy, pokud zažíváme emoční odmítání. Když lidé mluví o tom, že mají pocit, že jim někdo svým chováním až fyzicky ublížil nebo že je mámino emoční odmítnutí až fyzicky zabolelo, z odborného fyziologického hlediska se vůbec nevyjadřují abstraktně, ale naprosto přesně.

Zranitelnost, ona vnitřní křehkost, je součástí naší lidské podstaty. A pokud se bolest, kterou prožíváme, stane nesnesitelnou, umí mozek odstavit vědomé vnímání této bolesti. Automatické potlačení bolestivých emocí je základním obranným mechanismem bezmocných dětí. Potlačí svou zranitelnost. Díky tomu mohou přežít trauma, vysvětluje web Moje Psychologie.

Trauma lze tedy vytěsnit a opravdu nepříjemný zážitek zapomenout. Jak je to možné? Mladý mozek, který čelí různým formám traumat (zejména průběžně nebo pravidelně), je neustále zaplavován stresovými hormony. To je problematické, protože to narušuje normální funkci mozku, což v konečném důsledku vede ke zpomalení růstu mozku v oblastech, jako je hipokampus, který se zabývá tvorbou paměti.

Jak se traumata projevují v dospělosti?

Vzhledem k těmto dalekosáhlým problémům není divu, že mnoho dospělých, kteří prožili trauma v dětství, zjistilo, že jejich vztahy v dospělosti jsou poznamenány negativními vzorci. Jedna studie například ukázala, že děti s traumatem častěji "zažívají nedůvěru, cítí se od ostatních vzdálené a rozvíjí se u nich nejistý styl připoutání".

Kromě toho zvýšené riziko psychických problémů, včetně deprese, úzkosti a závislosti na alkoholu, umocňuje negativní dopady na vztahy všeho druhu.

Trauma z dětství se bohužel může projevit v mnoha dalších podobách, když oběť vstoupí do vztahu v dospělosti. Reakce a vzorce mohou zahrnovat:

  • Bránění se intimitě nebo závazku.
  • Hluboký strach z opuštění.
  • Vyvolávání hádek nebo vyhýbání se konfliktům za každou cenu.
  • Vybírání si partnerů, kteří je zneužívají (aby napodobili zacházení, kterého se jim dostalo v dětství).

Jak se s traumatem vypořádat?

Potvrzení

Prvním krokem k uzdravení z nevyřešeného traumatu z dětství je vyrovnat se s bolestnými zážitky a přestat žít v popírání. Je to důležitá součást procesu uzdravení.

Není to vaše vina

Přestože je nezbytné přijmout minulé zážitky a konfrontovat se s nimi, neobviňujte se z toho, co se stalo. Trauma z dětství není nikdy vinou dítěte. Děti jsou zranitelné a závislé na ochraně, péči a vedení dospělých ve svém životě. Nejsou zodpovědné za jednání nebo nečinnost druhých, které vedly k jejich utrpení. Jak již bylo řečeno, je také zásadní si uvědomit, že máte kontrolu nad svou budoucností a rozhodnutími, která učiníte, abyste se posunuli vpřed.

Budování pozitivního vztahu

Trauma z vazby bohužel není společensky přijatelné téma. Říci cokoli negativního o svých rodičích je tabu. Můžete být označeni za nevděčné, nedoceněné nebo hrozné dítě, přestože jste pod "péčí" svých rodičů prožili značnou bolest.

Nejlepší způsob, jak si vybudovat pozitivní vztah, který vám pomůže se uzdravit, je tedy vyhledat pomoc zkušeného odborníka na duševní zdraví. Na rozdíl od přátel nebo známých, kteří mohou neúmyslně říkat zraňující věci navzdory své touze pomoci, odborníci na duševní zdraví jsou odhodláni vám pomoci a mají k tomu odborné znalosti, aby tak učinili efektivně.

Neizolujte se

Lidé, kteří přežili emoční trauma, mají tendenci vyhýbat se ostatním a stahovat se ze společenských aktivit. Spojení s lidmi však hraje při zotavování zásadní roli. Pozitivní zážitky mohou pomoci přepojit obvody ve vašem mozku. Vytvořte si podpůrný systém tím, že budete udržovat vztahy a navazovat kontakty s těmi, kterým důvěřujete.

Péče o sebe

Vyrůstání s traumatem často vede k negativnímu pohledu na sebe sama. Změňte to tím, že začnete pečovat o sebe a soucítit se sebou. Péče o sebe neznamená návštěvu lázní nebo masáž. Zahrnuje objevování a zapojování se do činností, které pečují o vaši fyzickou a emocionální pohodu v každodenním životě. Pro některé lidi to může být zdravé stravování, cvičení, meditace nebo dostatek spánku. Pro jiné to může být čtení komiksů, nebo rozhovor s někým, kdo je jim oporou a je empatický.

Zdroj: Parentingforbrain, Amenclinics, Studie, Mojepsychologie