Jan Vojáček: Umění být zdráv

Jeden z nejuznávanějších představitelů funkční medicíny Jan Vojáček vám ukáže, jak ve vlastním organismu najít ztracenou harmonii a znovuobnovit schopnost uzdravování. Na svém poutavém osobním příběhu vysvětluje zákonitosti života, jež opírá o fakta, vědu a svou lékařskou praxi. V knize najdete odpovědi mimo jiné na otázky: Proč stále roste počet chronicky nemocných? Proč si s těmito chorobami současná medicína neumí poradit? Jak naslouchat signálům těla a napojit se na svou skutečnou podstatu? Jaký vliv mají vztahy, ve kterých žijeme, na naše zdraví?

Radkin Honzák: Emoce od A do P

Emoce patří k životu a dokáží doslova pohnout celým vesmírem. To, jakou sílu emoce mají, zažíváme v posledních měsících zřejmě všichni… Kniha Radkina Honzáka nás provádí světem emocí. Jeho pilíře tvoří strach, hněv, smutek, radost, odpor a údiv – šest základních emocí, z nichž se skládá celé bohaté emoční spektrum. Všem zájemcům z řad odborníků i laiků autor nabízí množství zajímavých informací a souvislostí o člověku a jeho nitru.

Ivan Černohorský: Hlava, největší nepřítel člověka

Kniha se zaměřuje na konstruktivní změnu myšlení a nastavení nového mindsetu. Vychází převážně z metod koučinku a je zaměřena na oblasti, ve kterých změnou myšlení a přístupu k různým životním situacím můžeme zvýšit své šance na úspěch, ať už se jedná o osobní či profesní život anebo sport. Tím, že začneme o sobě, o ostatních, o životě obecně přemýšlet jiným způsobem, najdeme svou vlastní cestu a začneme si ji užívat. Lepší kariéra, sportovní výkon nebo více peněz se pak dostaví jako vedlejší produkt změny našeho paradigmatu.

Katherine Woodward Thomas: Otevři se lásce

Kniha je určitým kurzem sebepoznání, kde díky pečlivě sestavenému plánu, osobním příběhům a praktickým radám poznáme, jak ve skutečnosti funguje náš mozek. Díky dobře mířeným otázkám pak zjistíme, kdo jsme.

David Michie: Dalajlámova kočka a čtyři tlapky duchovního úspěchu

Najde se ještě někdo, koho tento čtyřnohý přítel jeho svátosti Dalajlámy překvapí? Kniha volně navazuje na předchozí tři díly věnované přiblížení tibetské buddhistické duchovní tradice západnímu člověku. Když Dalajlámovi nejbližší stojí před úkolem pořídit Jeho Svatosti knihu, kterou by mohl rozdávat návštěvám, přihlásí se o něj všemi čtyřmi tlapkami nečekaný dobrovolník. Kniha má shrnovat čtyři klíčové složky tibetského buddhismu – a zároveň zprostředkovávat pocit hlubokého klidu a důvěry. Kdo povolanější by se k tomuto poslání našel než jeho milovaná kočka?

Simon Loyd: Indigová realita

Indigová realita je volným pokračováním knihy Indigový svět. Hlavním tématem je spirituální a osobní rozvoj. Charakterem svých informací vychází publikace z poznatků kvantové fyziky a využívá síly kosmických energií, které mění realitu kvantovým skokem. Alternativně jsou v ní uvedeny i jiné metody osobního a duchovního růstu a mnoho postupů, jak v dnešním světě šťastně žít. Patří mezi ně i očista těla a mysli od negativních energií a programů, řešení zdravotních problémů a dosažení finanční svobody.

Randolph M. Nesse: Proč je dobré cítit se špatně

Jsou případy, kdy by špatná nálada měla být respektována jako něco užitečného a prospěšného, co člověku pomáhá ukotvit svůj životní směr a najít motivaci. Autorovo pátrání po evolučním původu emočních reakcí může pomoci pochopit naše každodenní myšlení i jednání. Přesun pozornosti z nemocí samotných na rysy, které způsobují tuto naši náchylnost, představuje proto důležitý vhled, úhelný kámen evoluční medicíny, který může znamenat zásadní krok k léčbě psychických obtíží.

Gabor Maté: V říši hladových duchů

Kniha o závislostech, které se týkají každého z nás. Závislí totiž nejsme pouze na drogách, alkoholu a cigaretách či na gamblerství… Závislost je cokoli, po čem toužíme tak, že si nedokážeme pomoci. Něco, co nás dočasně potěší či utěší, ale dlouhodobě nám či našemu okolí ubližuje. Tato přelomová kniha přináší na tabuizované téma závislostí naprosto nový pohled. Vysvětluje jejich skutečné příčiny a ukazuje cesty k jejich řešení.

Wim Hof: Ledový muž

Od vědomé mysli a jejího správného nastavení přes vědomý dech až k zázračným výkonům těla, jež ohromují svět a posouvají hranice vědy. Jediná autorizovaná kniha Wima Hofa o převratné metodě, díky které se můžeme naučit využít svůj duševní i fyzický potenciál. Wim Hof, přezdívaný Ledový muž, je schopen strávit téměř dvě hodiny v ledové vodě, běžel naboso maraton napříč pouští bez kapky vody nebo maraton v kraťasech za polárním kruhem, v letním oblečení také vylezl na Mount Everest do výšky 7 000 metrů nad mořem, a to bez kyslíkové bomby, a na jeden nádech uplaval více než 60 metrů pod ledem… A na tom všem je ještě úchvatnější fakt, že něčeho takového je schopen kdokoli z nás.

Carl Gustav Jung: Psychologické typy

Jungova kniha Psychologické typy bývá označována za jeho nejznámější dílo, jímž se etabloval jako samostatný psychologický myslitel. Jeho popis introvertního a extravertního zaměření se stal nejobecněji přijímaným Jungovým objevem vůbec. Ve své knize se podrobně zabývá tím, jak byly tyto dva typy postojů pojímány v historii. Vedle toho popisuje čtyři možné funkce vědomí – myšlení jako opak cítění a smyslové vnímání, jehož opakem je intuice. Každý člověk má hlavní funkci vědomí, jejíž opak vyjadřuje, jak funguje jeho nevědomí. Kombinace funkcí vědomí s introverzí a extraverzí dávají osm základních psychologických typů. Jung rovněž líčí, co se děje s psychikou člověka, když je jeho vědomé zaměření příliš jednostranné.