Snad jedním z nejnáročnějších vztahů je vztah tchýně s partnerem jejího dospělého dítěte. Matka byla nejdůležitější ženou v životě svého dítěte. Nyní je jí partner. To je zcela tak, jak by to mělo být, přesto s tím má mnoho matek potíže, zejména pokud jsou ovdovělé nebo rozvedené nebo pokud nemají blízké vztahy s ostatními dětmi. Tento vztah je často plný napětí, protože plodí přirozenou konkurenci. Matka již není nejdůležitější osobou v životě svého dospělého dítěte. Tato nová role může přirozeně vyvolat určitou konkurenci a nelibost, aniž by si to tchýně uvědomovala.

Být dobrou tchyní je jednou z nejdůležitějších rolí ve zdravé rodinné dynamice. Abyste jednou mohli být dobrou babičkou, měli byste si nejprve nastudovat, jak být dobrou tchýní, protože tento vztah může udávat tón vaší roli babičky.

Možná jste to kdysi dělala lépe, ale nechte si to pro sebe

Základním pravidlem pro tchýni, která chce vycházet s partnerem svého dospělého dítěte, je vyvarovat se kritiky. Místo toho se snažte být ve všech interakcích pozitivní, povzbuzující a podporující. Myslíme tím jak kritiku svého dospělého dítěte a zejména pak jeho protějšku. Všichni známe ona klišé, kterak tchýně přijde na návštěvu a zkritizuje chod domácnosti. Ponožky nejsou úhledně vyžehlené, její synek má rád svíčkovou, tak proč je na stole nějaký vegetariánský hnus a vůbec, ona měla vše těžší a všechno zvládala. Třeba musela vyvařovat pleny, dnešní matky s jednorázovými mají pohodu, mohou si dát nohy na stůl a sklenku vína.

Možná si myslíte, že víte a umíte řadu věcí lépe, třeba to je i pravda, ale není nutné to dávat najevo. Nejhorší, co se může stát, je štvaní partnera proti vašemu dospělému dítěti a pomlouvání za zády. Váš potomek je ve dvojím ohni, stojí před Sophiinou volbou, zdali se přiklonit na stranu své mámy nebo manželky/manžela a v nejzazších případech to může skončit i rozvodem. Matky by měly vynaložit velké úsilí, aby se vyhnuly tomu, že dospělé dítě bude volit mezi ní a partnerem, a to i v banálních záležitostech. Je to bitva, kterou prostě nelze vyhrát. Místo toho hledejte způsoby, jak jejich manželství povzbudit a podpořit.

Tohle úryvek z jednoho příběhu, kde se tchýně rozhodla, že svou snachu vyštípe z rodinného kruhu:

„Myslím si, že jeho rodiče, ve změně jeho chování, mají prsty. Tak jako na začátku vztahu, do něho tchýně rýpala, tak teď rýpe ještě mnohem víc a štve ho proti mně a proti mým rodičům. Nechápu proč, ale asi ho chce mít zpátky pro sebe. Nevím, jak to dělá, že ho takto ovlivňuje, nebo proč to manžel nevidí, či nechce vidět.
Nyní bydlím u rodičů a jsem ve stavu, že jsem rozhodnutá podat žádost o rozvod.“

Zapomeňte na nevyžádané rady

Například pokud svému dospělému dítěti a jeho partnerovi uklidíte dům, aniž by vás o to požádali, nemusí to vnímat jako laskavé gesto. Místo toho to může vypadat, že se domníváte, že jsou špatně.

Pokud se však zeptáte, jak můžete pomoci - zejména poté, co se jim narodí dítě - a pak to splníte, je pravděpodobnější, že se setkáte s pozitivní odezvou a budete to považovat za velkorysé gesto.

Měly byste se také vyvarovat nabízení nevyžádaných rad. I když můžete mít spoustu opravdu skvělých nápadů, je pravděpodobně lepší nechat si tyto věci pro sebe, než se dělit o své názory, zejména pokud jde o rodičovská rozhodnutí.

Pokud tak učiníte, může to ve vašem dospělém dítěti i jeho partnerovi vyvolat pocit, že je odsuzujete. Místo toho se snažte být povzbuzující a podporující, když se podělí o své nápady. A nezapomeňte, že ti, kteří chtějí radu, si o ni většinou řeknou.

Sladkosti pro děti mohou být rozbuškou

Dávání dárků je další oblastí, která může být obzvláště ošemetná. Zejména pokud mají děti, řada rodičů je nešťastná, když jejich děti dostávají od svých příbuzných hromadu sladkostí. Chcete sice dítěti udělat radost, ale je dobré vnímat a respektovat, jestli to jeho rodiče vidí stejně. Znám to z vlastní zkušenosti, kdy jsem milionkrát prosila (nejen tchýně), ať nenosí žádné čokolády. Absolutně to nebrali v potaz. Až jsem se jednou rozhodla jim to mezi dveřmi zase vrátit, byť za cenu, že se urazili, ale konečně jim to došlo. Že to, co oni považují za správné, nemusí korigovat s tím, jak to mají nastavené ostatní.

Vzájemný respekt a hranice

Co není oblíbené, jsou tzv. přepadovky. Je vám smutno, chcete vidět své dospělé dítě a jeho rodinu a vyrazíte, aniž byste dala vědět předem nebo se zeptala, jestli se to hodí. Pravděpodobně taková návštěva moc nepotěší a zbytečně se vztahy rozjitří.

Souhrnem, i když by člověk moc chtěl, nepleťte se rodině svého potomka do života. Zní to drsně, ale každý dospělý člověk má právo na svůj životní prostor. Pokud budete brát ohled na potřeby páru, je pravděpodobnější, že se vám odmění pozitivním vztahem s partnerem vašeho dospělého dítěte.

Jednou z nejdůležitějších vlastností, které musí tchýně projevovat, je pravděpodobně úcta. Respektování času a vztahu manželů buduje pocit důvěry. Sděluje také, že si vážíte jejich potřeb jako rodinné jednotky a dáváte jim přednost a jste ochotna respektovat jejich hranice. Doufejme, že na oplátku budou respektovat i vaše hranice.

Autorský text