Ve středu 29. září oslavíme Světový den srdce. Srdce si zasluhuje pozornost hned ze dvou důvodů: Je klíčovým orgánem, který udržuje tělo při životě, a současně nese významnou symboliku z pohledu jemně hmotných energií na úrovni emocí, vědomí a duše. Zaměřme se nyní společně na to srdce, na které si nemůžeme fyzicky sáhnout, ale jehož sílu nemůžeme popřít.

Tři mozky fyzicko-emocionální bytosti

Od dětství většina z nás věří skutečnosti, že máme jeden mozek uložený v prostoru lebečním, a tento fakt považujeme za nezpochybnitelný. Máme za to, že o všem rozhoduje naše hlava, a tomu přizpůsobujeme životní styl, způsob nahlížení na životní zkušenosti, uvažování a hodnocení všeho, co nás potká. Západní civilizace obecně si velmi cení intelektu, vzdělání, logiky, vědy… Ano, všechny tyto přístupy mají svou důležitost, kterou je však třeba relativizovat ve vztahu k dalším řídicím centrům. Jsou celkem tři. A možná v budoucnu objevíme nějaké další…

Hlava

Hlava coby fyzické centrum mozku a energetické centrum vědomí. V hlavě dochází k propojování jednotlivých mozkových center zodpovědných za pohyb, senzorické zkušenosti, emoční prožitky, kognitivní funkce, logickou analýzu a vyhodnocování… Čím více synaptických propojení mezi jednotlivými mozkovými centry, tím hladší, rychlejší a spolehlivější cesta přenosu vzruchů i lepší nadhled a kontrola nad vlastními reakcemi navzdory přítomnosti stresu a vysoké emoční náročnosti celé situace.

Břicho

Střevo je vnímáno jako druhý mozek. Z pohledu fyziologie a s ohledem na kvalitu osídlení střeva mikrobiomem dochází skutečně k ovlivňování našeho chování tím, co se nachází ve střevě. Na jednu stranu mikrobiom sám žádá o určité složení potravy, na stranu druhou se právě ve střevě tvoří hormony ovlivňující kvalitu prožitku – jako třeba hormon štěstí a spokojenosti serotonin. Z pohledu psychosomatiky dochází právě v oblasti břicha ke vstřebávání a zpracování emocí: strach či nervozita – sevřený žaludek, zamilovanost – šimrání motýlích křídel, sexuální vzrušení – sinusoida proměnlivého napětí v oblasti pánve a břicha…

Srdce

Je centrem, které nás probouzí k fyzickému životu a svým pravidelným tlukotem a ustavičnou činností nám připomíná, že jsme byli stvoření k činorodosti, k aktivitě, k tvoření. Srdce je současně jemně hmotným centrem čtvrté čakry, anaháty, která v nás probouzí lidské, humánní kvality, jež nás mají odlišit od zvířat.

Srdce jako most mezi pudy těla a vyšším vědomím

Z pohledu čaker se srdce nachází právě ve středu. Vše, co je pod srdcem – tedy čakra kořenová, čakra sakrální čili sexuální a čakra vnitřního slunce čili solar plexus –, je spojeno především s pudy přežití a s potřebou uspokojovat základní fyziologické potřeby: spát, jíst, pít, mít sex, vybojovat si své místo ve společnosti… Možná nám může tento stručný popis nastínit, v jakých energiích žijí někteří lidé kolem nás.

Vše, co je nad srdcem – čakra komunikace, třetí oko a korunní čakra –, rozvíjí vyšší dovednosti jako schopnosti komunikace, porozumění souvislostem, seberealizaci v souladu a vnitřní integritě, schopnost jednoduše vědět, aniž by nám kdokoli cokoli řekl.

Srdce je spojovací bránou mezi těmito dvěma světy: pudově tělesným a spirituálním. Srdce nás otevírá lidským, tedy humánním kvalitám, jako jsou: soucit, vděčnost, laskavost, dobrotivost, bezpodmínečná láska…

Intuice

Intuici můžeme vnímat jako řeč srdce. Srdce má své způsoby, kterými se s námi snaží komunikovat – emocemi, náhlými vnuknutími, nečekanými pocity… A je jen na nás, zda se na frekvenci této řeči toužíme naladit.

Výchovou ve společnosti, která po mnoho generací přeceňuje úlohu logického úsudku, intelektu, encyklopedických znalostí, vzdělání a empirických, již vyhodnocených zkušeností, máme tendenci svému srdci nevěnovat tolik pozornosti, kolik by si zasloužilo. Často ho ignorujeme.

Nezdar, nemoc, nehoda, nesoulad…

To vše není ničím jiným než sporem mezi zmiňovanými třemi řídicími centry: břichem a pánví, srdcem a hlavou. Když přijde jasná a zřetelná informace ze srdce, není třeba ji podrobovat logické analýze. Hlava často řeč srdce zpochybňuje. Srdce totiž obvykle přichází s absolutně novým a často nečekaným řešením situace či problému. S něčím, co hlava zatím empiricky nevyzkoušela, a neměla tedy možnost vyhodnotit. Proto nápady srdce naše racio většinově podhodnocuje a zpochybňuje.

Bytí ve flow každý den

Zažili jste někdy bytí ve flow? Prostě na vlně? Kdy jste nemuseli na nic tlačit a příležitosti vám prostě chodily do života a vy jste byli jen bdělí, ale nemuseli jste o nic bojovat? Prožívali jste naplnění, spokojenost a radost? A to jak v oblasti intimity, osobního, rodinného i profesního života? Skvělé! Podařil se vám mistrovský kousek, taková maturita lidství.

Pravděpodobně se vám podařilo propojit svá tři řídicí centra, tři mozky – pánev a břicho, srdce a mozek, které nyní fungují v synergickém propojení. Pokud zaujmete postoj či uděláte rozhodnutí, které je v souladu s vaší tělesností a pudy, současně naslouchá řeči vašeho srdce a je v souladu s nastavením vašich hodnot a mysli, pak jste udělali správně.

Důvěřuj procesu

Někdy máme tendenci zpochybňovat sami sebe, svou intuici, někdy se zalekneme, protože řešení srdce působí na první pohled odvážně… Srdce však často ví dávno před tím, než si to hlava může ověřit. Proto důvěřujte procesu.