Vzduch a prána

Vzduch je nositelem prány, životní energie, tvořící vše živé. Tuto energii vstřebáváme nejen při dýchání nosem a sliznicemi dýchacího ústrojí, ale také povrchem celého těla. Každá vrstva oblečení včetně obuvi působí coby bariéra pro přijímání prány. Je tedy velmi důležité podpořit proces vstřebávání prány – chcete-li „pránické koupele“ – pobytem v přírodě s obnaženou kůží a bosými chodidly a zhluboka dýchat, čímž otevřeme svůj hrudník, své srdce.

Srdeční čakra a vědomý dotek

Element vzduchu vládne srdeční čakře. Tato čakra je uložena vprostřed hrudi našeho jemnohmotného těla a coby střed propojuje celý fyzicko-emoční systém čaker. Srdeční čakra se projevuje přes hmat. To vysvětluje, proč na nás emočně velmi působí fyzický kontakt a přijímání dotyků, objetí, polibek, ale i fyzické dotýkání se věcí kolem nás. Objevujeme tak schopnost vciťovat se, soucítit, naladit se na druhé, prožívat je, emočně i fyzicky. Skrze srdce vnímáme také harmonii přírody, harmonii v hudbě, výtvarném umění i poezii. V srdeční čakře jsou vjemy přeměňovány na pocity a emoce. Kontakt s přírodou a laskavý, vědomý dotek mají obrovský potenciál harmonizovat naši srdeční čakru, a tedy náš osobní a intimní život.

Úloha srdeční čakry

Úlohou srdeční čakry je sjednocovat skrze lásku. Ve své očištěné a otevřené formě je čakra srdce centrem ničím nepodmíněné lásky. Takové lásky, která je zde jen kvůli sobě samé a kterou není možné ani mít, ani ztratit.

Srdeční čakra má díky svým vysokým vibracím a emocím, které rozvíjí, jako laskavost, soucit a vděčnost, mimořádný potenciál – transformace a vnitřního uzdravení. Díky harmonické síle srdeční čakry můžeme uzdravit sami sebe, ale i druhé.

Srdeční čakra se projevuje jak zelenou, což je barva života a přírody a značí sílu uzdravovat sebe i jiné, tak jemně růžovou a zlatou, která značí oddanou lásku.

Když je srdce v harmonii…

Lidé s harmonickou srdeční čakrou jsou přirozeně veselí, srdeční a vřelí, což otevírá i srdce ostatních. Navozují důvěru a dávají radost. Takoví lidé se cítí být všude „doma“ a v bezpečí, jsou srdcem přítomni. Nepozorují život kolem sebe jako něco od sebe odděleného, naopak si uvědomují a cítí vzájemnou propojenost se vším.

Když není srdce v harmonii…

Pokud není srdeční čakra v harmonii, může se to projevovat tendencí dávat ostatním lásku a vřelost, aniž by byl člověk propojen se zdrojem své lásky uvnitř. Pak očekává za svou lásku nějakou formu kompenzace, uznání či lásku jiného – a přichází zklamání.

Tito lidé bývají také velmi závislí na přijímání lásky z okolí. Jsou často zranitelní a po prožitém zklamání mívají tendenci své srdce uzavřít, aby se ochránili před další možnou bolestí.

Anebo nejsou tito lidé schopni vůbec lásku přijímat a otevřít se jí. Často je něžnost a měkkost přivádí do rozpaků.

Jak očistit a aktivovat svou srdeční čakru

Pojďme sáhnout po tom, co je nejlépe dostupné…

1. Procházka přírodou, kdy budete vnímat vítr ve vlasech a opravdu všemi smysly přírodu vstřebávat.

2. Poslech harmonické hudby ideálně v ladění 432 Hz.

3. Masáž vědomým dotykem. Dopřejte si v naladění jeden na druhého s partnerem i dětmi laskavou masáž, kdy si budete užívat přítomnosti svých nejmilovanějších.

4. Pořiďte si růženín či smaragd a umístěte je vedle postele, růže na místo, kam dobře vidíte, a růžový olej, kterým můžete potírat své tělo při masáži, po koupeli anebo ve formě esenciálního oleje ho můžete občas nanést na ložní prádlo.

„Otevři své srdce a tvůj den bude radostný.“