Někdo může bojovat se starými zraněními, někoho ničí destruktivní fabulace vlastní mysli, žárlivost či závist, jiní zápolí se strachem a obavami z toho, co ne/přijde. Většina těchto překážek a zmíněných emocí a stavů mysli mají jednoho společného jmenovatele: nízkou sebehodnotu, a tedy nedostatek sebedůvěry. Ukážu vám 3 efektivní tipy z praxe pro uvědomění si vaší sebehodnoty a nastolení zdravé sebedůvěry.

Chcete být úspěšní a šťastní, anebo neúspěšní a nešťastní?

Neúspěšní a nešťastní lidé se od těch úspěšných a šťastných odlišují v míře vlastního zpochybňování – zpochybňují svou cestu, své volby, své dovednosti a vlastnosti. Na každý kompliment najdou obvykle minimálně tři protiargumenty… Svou mysl zaměřují na hledání a obhajobu důvodů „Proč ne“ namísto objevování možností a příležitostí. Lamentují, pláčou nad svým neštěstím, ze kterého obviňují své okolí, a sami sebe nakonec litují. Udržuje je to v jakési bezpečné zóně toho, co znají a kde jim je jaksi dobře… A tak se den co den topí hlouběji a hlouběji do svého neštěstí… Nikdo si vědomě nevolí být nešťastným, každý živý tvor touží žít naplněný a šťastný život. Odložte tedy důvody proč ne a zaměřte svou mysl na hledání možností pro sebe. Přestaňte sami sebe zpochybňovat a podpořte ty své kvality, na které můžete být hrdí. Upřímně se oceňte…

Tip č. 1: Oceňte své tělo

Byť na svém těle nacházíte zřejmě spoustu „nedokonalostí“ tak jako většina společnosti, zaměřte svou pozornost na ty části svého těla, které oceňujete – za jejich krásu, službu či přínos. Můžete začít směrem od povrchu dovnitř, doslova i přeneseně. Nejprve oceňte to, co se vám na sobě líbí. Poté se přesuňte na ty části těla, které vám dobře slouží a podporují vás na vaší životní cestě. Nakonec oceňte ty části svého těla, které dávají hlubší význam vašemu životu: plodit děti, darovat život, vyživovat sebe i druhé, kojit, být inspirací, zdrojem lásky, pochopení a trpělivosti. Nakonec možná dojdete k závěru, že své tělo jako celek milujete právě takové, jaké je. Protože právě takové vám umožňuje žít a tvořit.

Tip č.2: Oceňte své dovednosti a kvality

Uvědomte si své kvality, talenty a dary, se kterými jste přišli na tento svět. Jsou to právě takové vaše kvality, které vás odlišují od všech ostatních a činí vás jedinečnými. Jsou to přesně ty vaše kvality, které vám umožňují být prospěšnými vaší rodině, vaší komunitě, být skvělými v tom, co děláte, a tvořit v souladu s tím, co vás naplňuje a baví.

Tip č. 3: Najděte svou vášeň a žijte své poslání

Tento tip souvisí s předchozím krokem. Je třeba, abyste si byli vědomi své jedinečnosti, svých vnitřních hodnot a věděli, co vás baví. Pokud najdete průsečík mezi těmito třemi, objevíte svou vášeň. Nikoliv sexuální (i když i tato bezpochyby naroste), ale především životní. Objevíte svůj smysl života, který se stane pohonem pro vaši každodenní tvorbu. Nebudete muset sami sebe přemlouvat, abyste ráno vstali z postele. Vášeň k životu to udělá za vás. Budete vědět, proč jste přišli na tento svět, objevíte své poslání.

Vnitřní soulad jako ochrana před sebedestrukcí

V momentě, kdy nejen myslí, ale doslova na těle zažijete pocit sebeocenění, a tedy přijetí svého těla, uvědomíte si svůj potenciál a objevíte svou životní vášeň a vydáte se cestou svého poslání, objevíte a zažijete svou skutečnou sebehodnotu. Právě vědomí sebehodnoty přirozeně ukotví vaši sebedůvěru a nezpochybnitelně vás ochrání před sebedestruktivním chováním.

Ať se na své cestě vydáte kamkoli v souladu s výše uvedenými hodnotami a novým poznáním, nejlépe podle svého dosavadního poznání a umu, nemusíte se obávat překážek na cestě. Jakýkoli klacek, který se tam objeví, překročíte či odstraníte.

Stačí si vědomě zvolit, kterou cestou se vydáte. Těch šťastných a úspěšných, anebo nešťastných a lamentujících?

Přeji vám na cestu otevřenou mysl a přijímající srdce.

Zdroj:

  • Osobní a mentorská praxe autorky článku Lucie Vybíral Pastrňákové (Light Soul)