Vzor a motivace

Jedním z nejdůležitějších faktorů je vzor a motivace. Pokud si to vztáhneme na oblast sportu a zdravého životního stylu, tak největšími vzory a motivátory bývají lidé s vypracovanými těly, lidé po velkých proměnách – např. po výrazném zhubnutí nebo naopak po nárůstu svalové hmoty. Když pomineme vzhled, pak jsou oblíbení sportovci, kteří se dokázali propracovat k vysokým výkonům. Jejich následovníci se jim snaží přiblížit, třeba ve vzhledu a výkonu.

Je určitě nesmírně užitečné mít někoho jako vzor a motivaci k výkonu, ale je důležité zhodnotit, zda jsme reálně schopni s ohledem na své časové, tělesné, popř. i finanční možnosti se k takovému cíli dopracovat. Jinak by se mohlo naopak stát, že se místo motivace setkáme spíše s demotivací, pocity viny a nízkému sebehodnocení. V praxi jsem se rovněž setkala s finanční stránkou motivace. Většina lidí, která si vedení alespoň do určité míry zaplatí, měla větší úspěch a více dodržovala postup (cvičení, jídelníček apod.) než ti, co měli vedení zadarmo. Je logické, proč tomu tak je. Lidé se více snaží využít toho, co si zaplatili, aby vložené finance nepřišly, jak se říká, vniveč.

Návody, jak se dopracovat k cíli

Dalším důvodem, proč je pro nás výhodné se nechat někým vést, je náhled určitého směru, kterým bychom se mohli k cestě za svým cílem vydat. Samozřejmě není nutné daný směr striktně dodržovat, ale pokud fungoval někomu jinému, je možnost, že bude fungovat i nám s přihlédnutím k individuálním rozdílům. Je to optimální zejména pro lidi, kteří s pohybem a zdravým životním stylem teprve začínají, nebo pro ty, co už jsou zkušenější, ale dostali se do takzvané stagnace, což znamená, že už se dále neposouvají.

Vedení neboli koučink se pak v praxi nejčastěji realizuje ve formě určitých plánů, pomocí kterých se lze dopracovat k cíli, ať už se jedná o hubnutí, odstraňování svalových dysbalancí, zvýšení výkonu v určitém sportu apod. Vnímám jako důležité, aby takové plány ideálně obsahovaly fotky a videa zejména tehdy, pokud se jedná o vedení v rámci nějaké pohybové aktivity.

Realita versus sociální média

Na co je třeba si v rámci koučinku dát pozor? Většina lidí si své vzory v dnešní době vybírá na sociálních sítích. Bohužel se tam často setkáváme s rozporem mezi realitou a tím, co nám lidé podsouvají. Lidská těla na fotkách bývají upravená s použitím různých filtrů, úspěchy bývají přibarvovány nebo byly údajně dosaženy v extrémně krátkém čase a s vynaložením minimálního úsilí.

V příspěvcích na sociálních sítích tedy vidíme dokonalé lidi s dokonalými životy a někdy s nadpozemskými výkony. Lehce se pak může stát, že sklouzneme k přehnanému tréninku, hlídání všech kalorií apod. ve snaze se těmto lidem vyrovnat. Jenže taková cena vede zákonitě k vyhoření. Všem tedy vřele doporučuji si k vedení nebo jen čistě jako vzor vybrat někoho, kdo se prezentuje realisticky a ukazuje cestu se všemi překážkami a neúspěchy, protože to k cestě k cíli také patří.