V životě mě nejednou potkalo období, kdy jsem brala všechno až příliš vážně… Například když jsem se stala matkou, brzy dvojnásobnou, kladla jsem na sebe až příliš mnoho úkolů a měla spoustu až nereálných očekávání od sebe sama. Radost ze života se brzy vytratila… A tak jsem si dala záměr s jasnou vizí: „Vítám do svého života radost v hojnosti!“ A stalo se.

Radost jako zkratka k prožitku přítomného okamžiku

Předně je důležité zmínit, proč je RADOST vedle LASKAVOSTI, VDĚČNOSTI, SOUCITU a LÁSKY klíčovou emocí. Prožitá RADOST zvyšuje kvalitu života tím, že nás vrací do přítomného okamžiku. Při prožitku čisté radosti se ocitáme TEĎ A TADY. Jako bychom se zastavili v časoprostoru a provedli automatický restart své mysli. Aspoň pro tuto chvíli neexistují traumata z minulosti ani obavy o budoucnost. Prostě jen jsme a na svět se usmíváme. Díky prožitku přítomného okamžiku se dostavuje příliv životní a tvořivé energie…

Radost jako klíčová emoce na cestě za zdravím

Z pohledu epigenetiky a dle slov jejího zakladatele Bruce Liptona je radost také jednou z klíčových emocí na cestě za vnitřním uzdravením. Každý emoční prožitek totiž řetězením chemicko-hormonálních procesů v těle dává díky odpovídajícím neurotransmiterům (přenašečům) prostor pro expresi určité kombinace genů naší DNA. Emočním prožitkem, doslova jako mávnutím kouzelné hůlky, měníme vnitřní prostředí svého těla a tím přímo ovlivňujeme zdraví každé buňky, tkáně a orgánu.

Radost = FLOW

Z pohledu kvantové fyziky vede pozitivní emoční prožitek k větší lehkosti, a to doslova. V podstatě se stáváme více energií než hmotou. Dostavuje se vytoužená lehkost bytí a ocitáme se ve FLOW – tedy na vlně. Nic nemusíme tlačit a přece se nám daří, vesmír vychází v ústrety našim přáním.

Radost netřeba odkládat na lepší časy…

To je všechno krásné, viďte? Možná si někteří říkají něco ve smyslu: „No jo, ale já na radost nemám čas, protože ONI toto a tamto…“ anebo: „BUDU MÍT RADOST, AŽ dokončím tento úkol, vydělám dost peněz, doplatím hypotéku…“ Tak takto prosím ne.

RADOST je přítomna v každém okamžiku, v každé situaci. Záleží jen a jen na nás, zdali ji toužíme vidět a zažít – či zda upřednostníme jiný prožitek. Je to otázka VĚDOMÉ VOLBY. Pokud se tedy vědomě zříkáte polohy oběti (kdy své nezdary svalujete na okolí) ve prospěch vědomého tvůrce svého života (kdy přijímáte plnou zodpovědnost za svůj prožitek), můžete pro otevření se RADOSTI udělat následující:

NÁVOD KE ZNOVUNALEZENÍ RADOSTI v maličkostech všedního okamžiku v 5 krocích:

  1. Dovolte si být opět malým dítětem a prozkoumávejte svět jeho očima nezatíženýma předsudky, očekáváním a lpěním.
  2. Dejte si záměr otevřít se prožitku radosti. Dovolte si radost.
  3. Zapojte všechny smysly při zkoumání světa na své cestě, abyste radost viděli, slyšeli, ochutnali, přivoněli k ní a pocítili ji na vlastní kůži.
  4. Každé ráno si hned po probuzení uvědomte, na co se daný den nejvíce těšíte. (Bez toho, aniž byste alespoň jednu věc našli, není dovoleno vstát z postele J)
  5. Každý večer před spaním si uvědomte zážitky prožitého dne a poděkujte za ty, které vám přinesly radost.

I negativní emoce patří k životu…

Hledání a zažívání radosti není popíráním ostatních emocí. Negativní emoce také patří k životu. Mimo jiné díky těm nepříjemným dokážeme plně ocenit přínos těch krásných a povznášejících. Skutečné umění vědomé práce s emocemi spočívá v tom, že emoce registrujeme, necháme je pracovat, prožijeme jejich vibraci a případně ji konstruktivně metabolizujeme. A pak je necháme jít. Tedy s každou emocí přichází i určité poznání sebe sama a vnitřní obohacení.

Vizualizace radosti

Zkuste si vybavit následující obrazy a uvidíte, jak s vámi budou rezonovat: svítání slunce… dětský smích… pohled do očí milovanému člověku… vydařený koláč právě vytažený z trouby… první cesta do školy vašeho dítěte s aktovkou na zádech… voucher na wellness víkend v horách… a tak podobně. Můžete si sepsat svůj vlastní seznam radostných okamžiků každého dne do deníčku.

Pamatujte si, že prožívat radost je otázkou vědomé volby a úhlu pohledu na vše, co nás potká.

Tak s RADOSTÍ do nového a všech dalších dní!