Stará křivda = stará emoce

Každé nedorozumění či křivda je zatížená silnými negativními emocemi jako například hněv, smutek, nenávist, frustrace, pocit nespravedlnosti anebo bezpráví… Pokud se k těmto zážitkům vracíme, oživujeme citlivost a bolestivost starých ran tím, že tyto emoce prožíváme zas a znovu. Jako bychom se strojem času vrátili do frustrujícího zážitku naživo…

Jak působí negativní emoce v těle?

Každá negativní emoce je pro nás stresovým faktorem. Naše tělo, každá jeho buňka, reaguje na vzniklé neurotransmitery, chemicko-hormonální přenašeče, tak, že nastavuje prostředí uvnitř těla do stavu: BOJUJ nebo UTEČ. Stresová reakce je pro tělo velmi zatěžující. Na jednu stranu nastartuje celý pohybový aparát k intenzivní fyzické činnosti, na stranu druhou odstaví trávicí systém, potlačí libido a rozmnožovací funkce, utlumí imunitu a zastaví hojivé procesy těla. Každým šťouráním se ve starém traumatu tedy ubližujeme nejvíce sami sobě, a to jak duševně, tak fyzicky.

Zároveň ovšem nejsem zastáncem přístupu zamést staré křivdy jen tak pod koberec. Člověk o ně totiž často zakopává…

Konstruktivní komunikace

Pro zachování funkčních a dobrých vztahů bez přetvářek je vždy nejlepší si o vzniklém nedorozumění a s ním souvisejícím traumatem popovídat s osobou, které se to týká. Často vyjde najevo, že nešlo o úmyslné ublížení, ale spíše o špatnou interpretaci dané situace, na jejímž základě si jedna či druhá strana vytvořila domněnku a tu si vzala osobně. Celou situaci si s daným člověkem objasníme za předpokladu, že budou mít obě strany otevřené srdce a mysl.

Ne vždy je však dialog možný… Pokud nelze vést smířlivý rozhovor s člověkem, kterého považujeme za viníka traumatu, doporučuji následující léčivou vizualizaci.

Řeka života

Představte si celý svůj život jako řeku. Proud vody teče korytem řeky, možná mírně a možná divočeji v jednom směru. Celý traumatizující zážitek vědomě pusťte proudem řeky života se všemi tíživými emocemi, které se k němu pojí. Co bylo včera, není dnes…

Malé, bezbranné, lásku hledající dítě

Pokud ve vás pouhá myšlenka na osobu spojenou s traumatem vzbuzuje silné psychické i tělesné reakce (bušení srdce, třas, nevolnost, bolesti určitých částí těla), doporučuji představit si tohoto člověka jako bezbranné malé dítě tápající ve tmě, hledající lásku a bezpečí a konající pod tíhou vnitřní frustrace a neštěstí. Žádný šťastný a vnitřně naplněný člověk totiž vědomě nepáchá zlo. Při této představě nešťastného a lásku hledajícího dítěte v sobě najdete mnohem více pochopení pro daného člověka a naleznete více síly a odhodlání pro konečné odpuštění a terminální propuštění celé záležitosti. Tímto nastane proces vašeho vnitřního uzdravení po stránce duševní, psychické i tělesné.

Pomoc průvodce

Někdy se může stát, že je propuštění traumatu a tedy odpuštění nad vaše síly. Tehdy je vhodné najít si průvodce, který vás procesem odpuštění a vnitřního uzdravení provede. Může se jednat o lektora jógy, průvodce meditacemi či rodinných konstelací, kineziologa či psychoterapeuta.

Nejlépe, jak umíš a můžeš

Celkově je velmi dobré mít na vědomí, že každý z nás myslí, hovoří a koná vždy nejlépe, jak umí a může v danou chvíli. I my sami se dopouštíme chyb, ze kterých si (snad) bereme ponaučení, takže se v nové podobné situaci snažíme zaujmout takový postoj, který bude přínosnější pro všechny zúčastněné. Buďme tedy shovívaví a laskaví k vlastním chybám i k pochybení druhých.

Je na každém z nás, jakou cestu si zvolíme. Nechť je vaše cesta odpuštění v souladu s vašimi hodnotami, cítěním a dalším směřováním.

Přeji vám rok 2021 naplněný vnitřní svobodou, pro kterou odpouštění vytváří prostor!