Jak se pozná pesimista neboli škarohlíd?

Škarohlíd je člověk, který zaměřuje svou pozornost na lidská neštěstí, nehody a neshody, analyzuje rizika a životní nejistotu, v každé zkušenosti vidí trápení, nespravedlnost a ublížení. Často sám sebe staví do role oběti – systému, společnosti, života. „Škaro-hlíd“ hledá neštěstí, vždy ho najde a vidí.

Na úhlu pohledu záleží

Dnes studie a pozorování z oboru kvantové fyziky dokazují, že „projev a kvalita existence pozorované energie závisí na samotném pozorovateli“. V podstatě ve všem můžeme vidět jak dobro, tak zlo, jak krásu, tak ošklivost, jak přínos, tak zmar… V každé životní zkušenosti je možné vnímat protichůdné kvality. Přestože se na první pohled některé osudové okamžiky našeho života jeví jako traumatické, s odstupem času můžeme začít vnímat jejich přínos. Na druhou stranu některé životní události se jeví jako štěstí a po čase jeho barvy vyblednou. Protichůdná energie jin-jang se prolíná našimi životy ve všech oblastech. Je na vás, na co zaměříte svou pozornost a co budete chtít vidět…

Praktické příklady neshod, nehod a nezdarů s pozitivním přínosem

Co dobrého se skrývá za nepříjemnými zkušenostmi? Interpretace každé z nich přísluší pouze tomu, kdo ji sám prožívá, neboť právě ten je schopen vnímat její přínos. Pro inspiraci nabízím tyto vhledy:

Hádka/neshoda s partnerem/kolegou/kamarádkou vám může pomoci nastavit si své hranice a umět říkat „ne“, do budoucna tak šetřit svou životní energii a třeba předejít nemoci či vyhoření.

Nehoda či zranění může být výzvou k zastavení, zklidnění se a k větší bdělosti, která vám třeba i zachrání život.

Nemoc vás může přimět k tomu, přistupovat ke svému životu jinak a obvyklé věci začít dělat jiným způsobem než dosud. Tím spíš, pokud se vám stejné nemoci, nehody či neshody stále opakují…

5 PRAKTICKÝCH KROKŮ proti životnímu pesimismu

1. Uvědomte si, že máte možnost volby svého úhlu pohledu.

Vaše volba je vaším vědomým rozhodnutím a nikdo jiný než vy sami za ni nenese zodpovědnost. Chcete se utápět v utrpení? Vaše volba. Chcete vidět a žít krásu a štěstí? Vaše svoboda rozhodnutí.

2. Ve všem, co vás potká, hledejte přínos a obohacení.

Jakkoli nepříjemná situace se může zdát, vždy vás někam posune, přinese nová poznání a změnu postoje, který příště může zachránit život váš anebo někoho blízkého.

3. Propusťte včerejšek.

Pusťte traumata, křivdy a domněnky minulosti, ke kterým máte tendenci se vracet a které vás nepříjemně „rozvibrovávají“. Ztrácíte tak svou sílu, kterou můžete využít úplně jinde a jinak – konstruktivně. Včerejšek je tentam…

4. Nechte volnost zítřku.

Zítřek nám není znám… Máte své plány a tužby? Uvědomte si je, vizualizujte si je a pak to prostě pusťte. Odevzdejte to Vesmíru či Bohu. Jak je libo. Nelpěte na svých plánech, pusťte obavy a nejistotu z budoucnosti.

5. Zaměřte svou pozornost na tvorbu dnes.

Přítomný okamžik je jediný bod, ve kterém máte možnost být ve své plné síle a tu využít. Konejte nejlépe, jak umíte, a můžete být teď a tady a nemusíte mít obavy o svou budoucnost.

Hlavu vzhůru! Zaměřte pozornost na krásu, radost a hojnost ve všech ohledech.

Zdroj: light-soul.eu