Když už si čas na sebe uděláme, přichází další výzva – a to, jak komunikaci správně pojmout. Jaké formulace volit? A jsou nějaké, kterým bychom se měli vyhnout? Jak poznat, co je bezpečné sdílet a na co se ptát, abychom neublížili? Lidé jsou často zvyklí komentovat chování druhých a partnera hodnotit, což znemožňuje zdravý dialog. Užitečným nástrojem v těchto situacích je tzv. já-formulace. V komunikaci se člověk zaměřuje na to, co v něm situace vyvolává, jak se cítí a přemýšlí. Místo vět typu: „Už to zase děláš,“ „Prober se“ apod. můžeme mluvit o sobě v dané situaci. Například: „Jsem zklamaná/ý, že to prožíváme znovu,“ „Jsem naštvaný z této situace“ apod. Tady je šest zásad zdravého dialogu dle psychologa Tomáše Kvapilíka:

1. Naslouchejte


Pokládejte otevřené otázky. Vyjadřujte zájem, ne hodnocení. Nechte druhého otevřeně mluvit a poskytněte mu bezpečný prostor, v němž budete pouze naslouchat.

2. Buďte konkrétní


Pokud chcete někomu něco vytknout, buďte konkrétní. Poukažte na určitý projev chování či konkrétní pochybení, nehodnoťte či neodsuzujte celého člověka. Jinými slovy – mohu odmítnout tvoje chování v dané situaci, ale zároveň tě mám rád/a jako člověka.

3. Z mého pohledu


Otvírejte komunikaci z pozice tzv. já-formulace. Kritiku, ale i pochvalu je pro někoho těžké přijmout, pokud je sdělena na úrovni obecného tvrzení: „Ty jsi takový a makový.“ Je-li hodnocení vyjádřeno skrze to, čeho si já na tom druhém všímám, jak já o něm přemýšlím, co se mi na něm líbí nebo nelíbí, je to snáze přijatelné.

4. Jasně a k věci


Když mluvíme o něčem nepříjemném, často máme tendenci mluvit v náznacích. Protějšek je nemusí pochopit nebo si je vysvětlí špatně. Zkuste si dopředu připravit, co chcete druhému říci, či si představit, jak mu danou věc říkáte. Pomůže vám to pak v reálné situaci.

5. Parafrázujte


Tato technika se využívá v komunikaci na pracovišti, velmi funkční je ale i v partnerských vztazích. Když váš protějšek domluví, zkuste stručně a svými slovy zopakovat, co říkal. Sami si tak ještě jednou ujasníte a možná i lépe pochopíte jeho slova. Navíc dáte druhé straně najevo, že jste skutečně poslouchali.

6. Konverzace hrou


Jste-li na vážkách, jak otevřít dialog a začít se poznávat, zkuste si zahrát hru, která vás konverzací přirozeně provede. Hra Karty, které otevírají srdce díky dobře mířeným otázkám lehce otevírá témata, o kterých mluvit, a ukazuje, jak komunikovat s lehkostí a radostí.

Zdroj: Tomáš Kvapilík