Souvislost mezi nástěnkou vizí a sankalpou

Se stanovováním si záměru pracují východní tradice již po tisíciletí. Například v józe a meditaci nidra existuje pojem sankalpa, který lze ze sanskrtu přeložit jako vůli či záměr. Všeobecně se jedná o nápad nebo pohnutku v srdci či mysli, vlastní slib, touhu nebo odhodlání, soustředěné rozhodnutí něco udělat nebo něčeho dosáhnout. Filozoficky i psychologicky je právě myšlenka a na ni navazující emoce tím prvotním spouštěčem všech procesů vedoucích k realizaci vašeho snu. Je tedy prvním praktickým krokem, kterým se zvýší citlivost a odhodlání mysli, je nástrojem vědomého soustředění svých kapacit, talentů a vůle pro harmonizaci komplexního aparátu těla, mysli a duše v souladu s vesmírným řádem.

Pohled západních věd

Magickou silou záměru a vizualizace se zabývají například moderní neurovědy či epigenetika. Mnohé vědecké studie posledních desetiletí potvrdily nezměrný potenciál dopadu energie myšlenky. Velmi zjednodušeně lze říci, že pokud si v mysli vizualizujeme obraz znázorňující naplnění našeho záměru či snu, síla energie doprovázející emoční prožitek se stane natolik přesvědčivou pro naše buňky, že se tělo začne přizpůsobovat nové situaci a začne se doslova zevnitř měnit v souladu s obrazem, který si vytvořila naše mysl. Při tomto procesu se mění vibrace energie celé naší bytosti a do okolí začínáme vyzařovat energii, která k sobě sama přitahuje situace a procesy, jež k realizaci záměru vedou.

Jak si stanovit svou sankalpu, záměr či vizi?

  1. Stanovte si oblasti života, ve kterých toužíte vyjádřit svůj záměr. Já obvykle pracuji s oblastmi: Intimní a osobní život, Rodinný život, Profesní život, Oblast seberealizace… můžete si doplnit i další.
  2. V každé zvolené oblasti si stanovte jednu větu vyjadřující naplnění záměru. Pozor, tato věta má však svá pravidla! Záměr má být vyjádřen v přítomném čase a bez použití negativů, tedy jako by tento vytoužený stav již nastal. Větu: „Už nebudu nikdy nemocná.“ nahradíme například větou: „Jsem zdravá, cítím se dobře na těle i na duchu.“

Sankalpu vedle polštáře či pod něj

Takto formulovaný záměr si můžete napsat do deníčku či na kousek zdobeného papíru a uložit si ho někam vedle postele, abyste se s touto myšlenkou probouzeli a usínali. Těsně před usnutím a ihned po probuzení se mysl nachází v hladině alfa a théta vln a je velmi vnímavá a otevřená pro přijetí nových myšlenkových vzorců.

Výroba nástěnky vizí V 5 KROCÍCH:

Pokud se nespokojíte se slovní formulací svého záměru a toužíte jeho sílu ještě navýšit, případně si z celé tvorby udělat terapeutický rituál pro sebe či s dětmi, velmi doporučuji vytvořit si nástěnku vizí. Je to krásná aktivita, při které se naladíte sami na sebe, je meditací a terapií zároveň.

  1. Vyberte si plochu, na kterou budete svou nástěnku vizí tvořit. Ideálně velký formát tvrdšího papíru, aby držel tvar.
  2. Zvolte si kontext, rámec, barvy a tvary, které budou pocitově v souladu s vašimi vizemi. Můžete jen tak čmárat vodovkami či temperami různobarevné tvary anebo si namalovat velký konkrétní obraz, například strom, dům, moře, hory…
  3. Nachystejte si staré obrázkové časopisy a hledejte symboly či obrázky vyjadřující vaše vize v jednotlivých oblastech. Tyto obrázky a symboly vlepte do svého obrazu.
  4. Pro synergické propojení síly slova a obrazu si vepište buď hesla, nebo celé znění svých sankalp k vybraným obrázkům.
  5. Svou nástěnku si pověste na místo, kam na něj dobře uvidíte ve chvílích, kdy jste sami se sebou. Doporučuji ložnici, meditační místnost (pokud ji máte) anebo pracovnu.

Kam směřuje pozornost, tam přichází energie. To, na co nejvíce myslíte, vám do života přijde. Dbejte na správnou formulaci svého záměru.

Přeji vám hodně radosti při tvorbě nástěnky vizí a spoustu životního naplnění při realizaci vašich snů.