Pornografie není návyková

Často se hovoří o tom, že pornografie je návyková a může mít negativní vliv na zdraví a fungování jednotlivců. Nicméně vědecké důkazy naznačují, že neexistuje skutečná fyzická závislost na pornografii podobná té, kterou způsobují látky jako alkohol nebo drogy. Ačkoli někteří jedinci mohou mít potíže s regulací sledování porna, jejich problém nemá charakter závislosti.

Zdroj: Youtube

Porno není spojeno s negativním vnímáním žen

Existuje mýtus, že pornografie vede k misogynii a negativnímu vnímání žen. Nicméně některé studie ukazují opak. Například jedno výzkumné zjištění naznačuje, že lidé, kteří sledují pornografii, se stávají silnějšími zastánci genderové rovnosti. Navíc byla zjištěna přímá souvislost mezi sledováním porna a menším výskytem sexuálního násilí. To nám naznačuje, že není jednoznačná spojitost mezi sledováním porna a negativním postojem k ženám.

Sledování porna nemá za následek méně bezpečný sex

Dalším mýtem je tvrzení, že sledování porna vede k méně bezpečnému sexuálnímu chování. Nicméně vědecké studie ukazují, že pravidelní diváci porna nepoužívají kondomy méně často než ostatní lidé. Stejně tak nemají obvykle více než jednoho sexuálního partnera. Jediné, co nelze vyvrátit, je skutečnost, že sledování porna vede k větší odvaze zkoušet nové věci při sexu.

Neexistuje žádná souvislost mezi sledováním porna a problémy s erekcí

Mnozí tvrdí, že porno způsobuje problémy s erekcí a erektilní dysfunkcí. Nicméně nedávné studie tento mýtus vyvrátily. Porovnáním skupiny mužů, kteří sledovali porno, se skupinou, která ho nesledovala, bylo zjištěno, že neexistuje vyšší pravděpodobnost výskytu problémů s erekcí nebo reakcí na sexuální podněty u mužů, kteří sledují porno.

Sledování pornografie nezničí vztahy

Dalším tvrzením je, že sledování pornografie vede k rozpadu vztahů. Nicméně výzkumy ukazují, že páry, které společně sledují porno, jsou často více sexuálně spokojené. Proč tomu tak je? Protože porno je jednoduchý způsob, jak vnést do sexuálního života něco nového a vzrušujícího. Nebojte se to tedy s partnerem vyzkoušet.

Zdroje: