Má cesta k meditacím

Jako lektorka jógy a jógové terapie pracuji s vědomým pohybem a sebereflexí již dvacet let. Přivedla mě k ní mimo jiné také má vlastní potřeba zmírnit vnitřní napětí a stres, který mívá často původ pouze v mém nazírání na náročnou situaci, a ne v charakteru situace samotné. Mocnou sílu vědomé práce s myslí jsem pocítila na vlastní kůži a již několik let tímto směrem vedu i své klienty. Studium epigenetiky, neurověd a kvantové fyziky svými vědeckými důkazy posledních let potvrzuje klíčovou důležitost praxe mysli přicházející z Východu.

Co znamená MINDFULNESS?

Přiblížit potenciál přístupu mindfulness nám může výklad slova „mindful“ – bdělý, s bdělou myslí, tedy vědomý a v plném prožitku. V češtině se používá často i význam všímavý. Mindfulness je podstatné jméno, tedy bdělost neboli všímavost. Oba tyto překlady naznačují velmi výmluvně, o co vlastně jde: být bdělý a všímavý k tomu, co se mi děje, jak na mě působí vnější svět a jak já na něj reaguji, co prožívám na těle i na úrovni mysli a emocí. Při delší praxi můžeme díky získanému nadhledu a odstupu pozorovat i to, co se nachází za našimi spontánními reakcemi. Můžeme s nimi dokonce pracovat, nežádoucí reakce odbourat a nefunkční myšlenkové vzorce propustit. Hlavním nástrojem mindfulness přístupu je pravidelná praxe v meditování.

Co konkrétního vám mindfulness do života přinese?

Mindful přístup, nebo chcete-li bdělý přístup k životu, nám nabízí obrovský užitek jak v každodenním životě, tak v krizových situacích. Při každodenní rutině si totiž uvědomíme, že vlastně nic není rutina, že vše je proměnlivé. Všímáme si drobností a krás, které najednou oceníme. Život je pestrý, přináší novou radost a elán, štěstí a nadšení, někdy i smutek a slzy, ale v hlubokém prožitku. Pokud jsme si navíc vědomi skutečnosti, že vše se děje k něčemu a že i ta nejhořčejší zkušenost nás časem a klikatými zatáčkami může dostat právě k další důležité křižovatce našeho života, vnímáme i ten smutek s pokorou a vděčností.

V krizových situacích vnímám obrovský přínos mindfulness právě v tom, že nás praxe a trénink nepustí do zkratové reakce, tedy útok (agrese) či únik. Naopak, zůstáváme bdělí jak vůči vnějšímu světu, tak vůči své vlastní reakci na něj a na stres. Svou reakci si VOLÍME. S plným vědomím. Výsledkem je lepší sebereflexe a seberegulace, lidově řečeno, máme sami nad sebou lepší kontrolu, zachováváme si chladnou hlavu a lepší odstup od věcí. Mimoto se pozitivní změny projevují také v oblasti učení a paměti, vnímání sebe sama a zaujímání stanovisek. Tyto změny na mozku jsou dokonce prokazatelné na zobrazovacích metodách magnetické rezonance. K prvním monitorovatelným výsledkům se můžeme dopracovat již po asi třech týdnech praxe, k výrazným změnám dochází zhruba po osmi týdnech každodenní praxe.

Mindfulness terapie

Jedná se o přístup, který v roce 1979 převzala Klinika snižování stresu v nemocnici Massachusettské univerzity ve Worcesteru. Tento program, který je nazýván MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – Snižování stresu pomocí všímavosti), se stal novým proudem v rámci medicíny, psychiatrie a psychologie, jejž můžeme asi nejvýstižněji nazvat pojmem participativní medicína. Využívání mindfulness na klinikách je příležitostí pro pacienty, jak se více angažovat ve zlepšování vlastního zdraví a pohody, a doplňuje standardní léčbu. Mindfulness má za sebou dnes již padesátku let klinických zkušeností a více než dva tisíce studií, které prokazují jednoznačný vliv všímavého přístupu a meditační praxe na zdravotní stav těla, imunitu, stav mysli, pocit všeobecné pohody a snižování stresu.

DESATERO ÚSPĚŠNÉ MEDITACE:

Meditace není žádná věda. Lidé však mívají obavy i otázky. Na ty nejčastější se vám pokusím odpovědět v tomto desateru:

Vhodnou dobou pro meditaci je období přirozeného přechodu mozkových vln z hladiny beta do hladiny alfa a hlouběji. Tedy ráno po probuzení či večer před usnutím. Pro meditaci si můžete však vyhradit i jiný čas během dne. Pokud se toužíte na své cestě skutečně posunout, je třeba meditovat alespoň čtyřikrát až šestkrát týdně v délce 10–15 minut.

Najděte si místo, kde se cítíte v bezpečí.

Před meditací si dojděte na toaletu a napijte se vody.

Vyvětrejte a nastavte okolní teplotu tak, aby nebyla rušivá (ani příliš teplo, ani zima).

Zajistěte si, aby vás nic a nikdo nerušil.

Pro samotnou meditaci jsou vhodné 2 polohy:

a) sed s napřímenou páteří (jakýkoli jogínský sed či sed na židli bez opírání zad)

b) leh na rovné podložce

Během meditace tělo ztrácí teplotu, je dobré se přikrýt dekou.

Po nastavení polohy a zajištění vhodných podmínek si pro sebe třikrát zopakujte: „Zůstanu bdělý/á.“

Vyzvěte svého vnitřního svědka – laskavého pozorovatele, který nehodnotí a nekritizuje, aby vás na cestě doprovázel.

Užijte si meditativní ponor.

Bonusový bod: Po meditaci nikam nespěchejte a dopřejte si alespoň pár minut pro „dojezd“.

Meditace, které pro vás pod názvem Light Soul Meditations tvoříme, jsou čistě autorské a doprovázené hudbou na španělskou kytaru na frekvenci 432 Hz, která je velmi léčivá. Koncept meditací vychází z jóga nidry a buddhistických meditací a zahrnuje prvky ověřené západními vědami, především kvantovou fyzikou, epigenetikou a neurovědami. Všechny meditace jsou v délce 15–20 minut v audio formátu, tedy tak, abyste před spánkem eliminovali škodlivé modré světlo vycházející běžně z obrazovek.

Pokud vás téma zajímá, vřele vám doporučuji třídílný seriál KURZ SEBELÁSKY (nejen pro ženy), který vyšel na Kondice.cz v průběhu měsíce března a dubna 2021. Tento videokurz vás ladně uvede do tématu.

Těším se na vaše ohlasy.