V tomto směru mám velmi dobrou zkušenost s přístupem mindfulness. Jde o trénovanou všímavost založenou na praxi buddhistických meditací, kterou si vypůjčila západní věda v 70. letech minulého století. Zjednodušeně řečeno v čase tzv. TIME IN neboli meditace dochází k propojování jednotlivých center mozku. Nová nervová propojení vznikají mezi mozkovým kmenem, zodpovědným především za reakce našeho těla, limbickým systémem, zodpovědným za naše emoce a vztahy, kortexem, mozkovou kůrou, zpracovávající především naše empirické zkušenosti, a částí mozku s názvem prefrontální kortex, zodpovědnou za soustředění, chápání, rozhodování, vzpomínání a za morální i sociální uvažování. Díky tomuto procesu propojování nad sebou získáváme lepší sebekontrolu, umíme se lépe rozhodovat, jsme emočně stabilnější i bystřejší.

Jon Kabat-Zinn, průkopník techniky mindfulness a autor programu pro snižování stresu pomocí všímavosti (MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction), učí využívat techniky mindfulness na klinikách a v zájmových skupinách po celém světě. Tento přístup svými vlastními slovy nazývá pojmem „participativní medicína“. Všímavým přístupem k životu nejen, že se učíme včas rozpoznávat a posléze korigovat ventil stresové zátěže (včetně nahromaděných emočních prožitků), ale tato praxe nás naučí prevenci, tedy vyhroceným situacím s lehkostí dlouhodobě předcházet.

Americký lékař a autor knihy Vy jste placebo, Joe Dispenza, se zabývá účinky meditace velmi důkladně. Dokonce výsledky svých studií potvrzuje na snímcích mozku pořízených magnetickou rezonancí. Výsledky meditační praxe jsou jednoznačné. Již po první meditaci dochází k výraznému zklidnění mysli, a tedy i těla, k nástupu hojivých procesů a k návratu k vnitřní rovnováze. Meditace působí jako zázračná pilulka přinášející klid. Můžeme po ní sáhnout po duševně a mentálně náročném dni. Pokud si však slibujeme od své mentální praxe skutečný posun v oblasti sebereflexe a seberegulace, je třeba meditovat každý den, nebo alespoň pětkrát v týdnu po dobu 15–30 minut. Po zhruba třech týdnech můžeme pozorovat první dlouhodobě udržitelné výsledky v oblasti odstupu a nadhledu, sílícího vnitřního klidu a schopnosti nenechat se vtáhnout do nekontrolovatelného výbuchu zlosti či jiné silné emoce.

Vyzkoušejte vedené meditace autorky: