„Najít si čas na povídaní je pro každý vztah velmi důležité. Způsobů, jak vyvolat hovor, je nespočet. Nedávno se ke mně dostala zajímavá komunikační technika. Prvních patnáct minut mluví jeden, který popisuje své myšlenky a pocity, a druhý smí pouze naslouchat a nesmí do řeči zasahovat. Dalších patnáct minut mluví ten druhý, aniž by reagoval na to, o čem mluvil ten první. Často máme totiž tendenci při rozhovoru přemýšlet o tom, co druhému odpovědět, jak mu poradit, ale už nemáme prostor mu opravdu naslouchat,“ vysvětluje psycholog Mgr. Ing. Tomáš Kvapilík.

Teď je řada na tobě

Jak konverzaci otevřít, pokud na to partneři nejsou běžně zvyklí? Přistupte k celému rozhovoru jako ke hře, která vás sblíží a zároveň umožní užít si společné chvilky a lépe se poznat. Na to poukazuje také projekt značky Maltesers, jehož součástí jsou komunikační karty, které mají za cíl „otevírat srdce“ skrze dobře položené otázky. Můžete si je zahrát v online verzi. Hra s názvem Karty, které otevírají srdce obsahuje třicet otázek rozdělených do tří tematických sekcí – vztahy, tabu a sebevědomí. Je určena pro každého, od partnerů přes sourozence až po rodiče s dětmi.

Hrací mechanika je jednoduchá – hráči si navzájem kladou otázky a odpovídají si na ně. „Otázky jsou skvělým pomocníkem, díky kterému si lze lépe pojmenovat naše chování a prožívání. Karty, které otevírají srdce, představují otázky, které by nás třeba ani nenapadlo položit. Otázky, jež mohou vést k bližšímu poznání jak sebe sama, tak druhého. Na konci hry tak možná budou účastníci překvapeni, co všechno o druhé straně do té doby nevěděli,“ říká Tomáš Kvapilík.

Kouzlo neverbální komunikace

Často se zmiňuje, že mluvit je důležité zejména v době, kdy prožíváme těžké životní momenty. Lidé by se neměli uzavírat do sebe, ale své problémy sdílet. Odborníci upozorňují, že v těchto případech je dobré čerpat i z neverbální komunikace. „V krizových situacích je velmi důležité s člověkem být, naslouchat mu, věnovat mu pozornost, vyjádřit soucit. Ne nadarmo se říká, že objetí vydá za tisíc slov. Ve chvíli, kdy se snažíme druhému něco poradit a neustále mluvíme, zapomínáme, že někdy potřebuje být jen přijat a vyslechnut,“ říká Tomáš Kvapilík.

Pokud konverzaci vyvoláme, obecně platí, že tlak ničemu nepomůže. Tlak lidi uzavírá. V rozhovorech o náročných tématech je důležité pokládat otevřené otázky. Vyjadřovat zájem, nikoli hodnocení. Zásadní je také nabídnout prostor pro rozhovor a ponechat svobodnou volbu. Například: „Zajímá mě, co se děje, rád/a si tě vyslechnu. Pokud se na to necítíš, nevadí. Až si o tom budeš chtít promluvit, jsem tu.“

S respektem

Problém nastává, pokud jedna nebo druhá strana nerespektuje způsob komunikace a fungování ve světě toho druhého. Tyto způsoby vycházejí z naší minulosti – rodinného zázemí a předchozích vztahů. Ty nezmění rada. „Nedostatek respektu vůči sobě navzájem a svému prožívání je jedním z nejčastějších problémů v rámci vztahů. Pokud jeden člověk vstupuje do komunikace s tím, že chce toho druhého změnit a přesně ví, co by měl dělat jinak, nedopadne to dobře,“ upozorňuje Tomáš Kvapilík.

Nastavit si hranice

Opačnou, ale neméně častou potíží je umění udržet si zdravé hranice ve vztahu. Lidé často ustupují, popírají sami sebe, potlačují svoje potřeby, protože mají strach z opuštění a samoty. A tak raději mlčí a přizpůsobí se, aby se vyhnuli konfliktu. „V každém vztahu platí, že je důležité, aby si lidé mezi sebou vybudovali co nejvíce bezpečné a přijímající prostředí, které vytváří podmínky pro odhalení sebe sama, pro odvahu vydat se blíž ke svým pocitům. Věřím, že pokud toho lidé dosáhnou, mají šanci na šťastný a zdravý vztah,“ uzavírá Tomáš Kvapilík.

Zdroj: maltesers-game.com