K letnímu slunovratu patří mnoho tradic, zvyků a snad v žádné kultuře, kde se slunovrat slaví, nechybí ohně. Slunovrat byl a dodnes na některých místech je dnem magických obřadů.

Tradice slunovratu našich předků a moc živlů

Tradici slunovratových oslav vévodily živly – především oheň, znázorňující mocnou sílu Slunce, a voda, představující očistu těla i ducha, nový začátek a život samotný.

V mnohých kulturách pořádali naši předci slavnosti zasvěcené bohyni Matce. Na nejvyšších kopcích se o půlnoci pálily posvátné ohně – na počest vrcholícího Slunce. Lidé kolem nich tančili a zapálenými bylinami žehnali dobytku. Uhlíky ze slunovratových ohňů se často rozhazovaly po polích se záměrem zajistit bohatou úrodu.

Léčivou sílu Slunce naši předkové spojovali také s uzdravující mocí vody. Často stávaly oltáře zasvěcené Slunci u léčivých pramenů a studní. Studny se zdobívaly květinami a větvemi. Součástí zdobení studní, tzv. „odívání studní“ bývalo i přivolávání deště. Lidé nabírali vodu do misek a kropili s ní zahrady a pole. U pramenů se zpívalo a tancovalo.

Mocná síla bylin

Tradice nabádá ke sběru léčivých bylin, které mají v den slunovratu nejvyšší moc, protože vrcholí léčivá síla Slunce. Sběr léčivých bylin se pojí ke svatojánské noci (předvečer svátku sv. Jana Křtitele 24.června).

Svatojánské býlí je směs léčivých bylin svázaných v kytici. Bylin bývá obvykle devět. Pomocí svatojánských květin se například věštilo v lásce a květy se používaly k rituální ochraně a očištění.

Skladba svatojánské kytice se krajově lišila a liší, základní bylinou však bývá mateřídouška a k ní se přidává například třezalka, pelyněk, komonice lékařská, kopretina, chrpa, hvozdík, blín, sporýš lékařský a rozchodník prudký.

Jakou inspiraci si od předků převzít do 21. století?

Návrat ke kořenům může být prospěšný vždy – především pro zvědomení důležitosti odkazu, moudrosti a vnitřního bohatství, které nám předci přenechali. Jako lektorka jógové terapie a vědomé práce s myslí pracuji hodně s živly a jejich sílu využívám ve prospěch a na podporu celostního zdraví člověka.

Pokud se toužíte očistit od starých trápení a bolístek, začít nanovo a vydat se směrem, který vás činí šťastnými, doporučuji tyto rituály:

1. Tělesně-mentální osvobozující rituál u ohně – dopřejte si večer s přáteli anebo o samotě, uvědomte si, jakou zátěž (v podobě fyzických útrap či emočních bolístek) již nechcete dále vláčet životem, a tato břemena vytancujte u ohně. Nechť posvátný oheň spálí vše nepotřebné. Pokud si netroufáte na fyzickou cestu, můžete zpívat anebo si celý očistný proces představovat ve své mysli.

2. Rituální očistná koupel v prameni – voda očišťuje a oživuje. Poté co jste vše nepotřebné spálili, dopřejte si rituální očistu v proudu řeky či potoka. Nechť voda omyje vaše tělo a odplaví zbytky emoční a mentální zátěže.

Pak už jen vykročte směrem svého srdce a v souladu se svými hodnotami, ve své integritě a autenticitě.