Cvik č. 1.

MARDŽARIÁSÁNA - KOČKA: zvedání končetin v kočce

Postavte se do vzporu na rukou. Umístěte dlaně přímo pod rameny, roztáhněte prsty na rukou, lehce povolte lokty a stáhněte lopatky k sobě. Tím se vám otevře hrudní koš a bude se vám lépe dýchat. Kolena umístěte přímo pod kyčle na šíři kyčlí. Nárty se dotýkají země. Kolena lehce přitlačte do podložky. V tu chvíli byste měli procítit narůstající napětí ve spodní části břicha v oblasti pánevního dna. Hlavu držte v napřímení páteře, záda jsou rovná, páteř respektuje fyziologické esovité prohnutí. Udržte si stabilitu trupu, jemné napětí ve středu těla a začněte zvedat končetiny nahoru. Vždy s nádechem pravou ruku a levou nohu nahoru. S výdechem dolů. Pak levou ruku a pravou nohu nahoru s nádechem a s výdechem dolů. Střídejte strany do kříže a opakujte 10x na každou stranu.

Technické provedení: Držte střed těla v mírném napětí, jemně tlačte kolena do podložky a současně stahujte lopatky k sobě. Držte mírně pokrčené lokty.

Cvik č. 2.

MĚSÍČNÍ CHŮZE: Zvedání končetin do kříže z lehu

Lehněte si na záda, kolena pokrčte na 90 stupňů. Chodidla nechte na zemi na šíři kyčlí. Ruce protáhněte na zem lehce od těla, dlaněmi vzhůru. Nastavte si neutrální polohu pánve. Zatlačte silově bedra do položky a pak tlak v oblasti beder povolte na pouhou 1/3, tím se bedra mírně nadzvednou od podložky. S výdechem zvedejte od země vždy pravou ruku a levou nohu kolmo ke stropu, dlaň se může dotknout stehna, s nádechem zpět. Poté střídejte strany, opět do kříže. Na každou stranu 10 opakování. Cviky provádějte v tempu dechu, pomalu a vědomě. S výdechem můžete aktivně zpevnit břišní svaly, tím se cvičení stane také rýsovacím a zeštíhlujícím pro vaše partie břicha.

Technické provedení: Držte střed těla v mírném napětí, tzv.neutrální poloha pánve, jemně tlačte chodidla do podložky, současně stahujte lopatky k sobě, držte otevřený hrudník a nezvedejte ramena.

Cvik č. 3.

PLAVÁNÍ: Zvedání končetin do kříže z lehu na břiše

Lehněte si na břicho, ruce i nohy protáhněte do délky a do dálky. Zaujměte neutrální polohu pánve, jemně ji podsaďte tak, abyste protáhly kostrč co nejvíce za patami v přírozeném protažení páteře. Stáhněte lopatky k sobě a otevřete hrudník. Začněte střídavě vytahovat do délky pravou paži a levou nohu a z vytažení je jemně zvedat nad podložku, pok spočiňte na zemi a vytáhněte levou paži a pravou nohu. Střídejte a v pomalém tempu cvičte takto 10 opakování na každou stranu do kříže.

Technické provedení: Hlídejte si, abyste se neprohýbali v oblasti bederní páteře.

Cvik č. 4.

HRA NA TLESKANOU VE STOJI: Zvedání kolene a tlesknutí o stehno

Postavte se do napřímeného stoje, chodidla na šíři kyčlí. Propojte chodidla s podložkou, především palec, malíkovou hranu a patu obou chodidel. Mírně pokrčte kolena, nastavte neutrální polohu pánve, kdy stydkou kost nasunete mírně dopředu bez zapojení hýžďových svalů a stáhnete spodní cíp lopatek k sobě. Tím se vám také otevře krásně hrudník. Rozpažte, dlaně směrují kupředu. S výdechem budete zvedat koleno jedné pokrčené nohy k výši pasu, opačná ruka půjde stehnu naproti a tleskne o něj. S nádechem zpět. Střídejte strany, 10 opakování na každou stranu.

Technické provedení: Držet střed těla v mírném napětí. Tzv. neutrální polohu pánve s mírným tahem ve spodní části břicha. Držte v patrnosti tlak tří opěrných bodů chodidla do podložky (palec, malík a pata), současně stahujte lopatky k sobě, držte otevřený hrudník a nezvedejte ramena.

Cvik 5.

PROTICHŮDNÉ KRUHY PAŽÍ VE STOJI: Krouživý pohyb pažemi

Výchozí poloha je stejná jako u předchozího cviku. Postavte se do napřímeného stoje, chodidla na šíři kyčlí. Propojte chodidla s podložkou, především palec, malíkovou hranu a patu obou chodidel. Mírně pokrčte kolena, nastavte neutrální polohu pánve, stydkou kost nasuňte mírně dopředu bez zapojení hýžďových svalů a stáhněte spodní cíp lopatek k sobě – otevřete hrudník. Vzpažte, vytáhněme ruce nad hlavu, bez zvedání ramen. Hrudník držte otevřený. Začněte s výdechem vytvářet velké kruhy oběma pažemi kroužením ramen, ovšem v opačném směru. Tedy pravá ruka jde dopředu, levá dozadu. Setkají se v přímce ve výši ramen, pak v připažení u těla a pokračují kružnicí každá ve svém směru opět nahoru nad hlavu. Proveďte 10 kruhů v jednom směru, 10 v opačném.

Technické provedení: Držte střed těla v mírném napětí, opět neutrální poloha pánve, mírný tah ve spodní části břicha. Uvědomujte si tlak tří opěrných bodů chodidla do podložky (palec, malík a pata), současně stahujte lopatky k sobě, držte otevřený hrudník a nezvedejte ramena. Kruhy provádějte synchronně, tedy v harmonii, paže jsou vždy ve stejné poloze vůči ose těla.

Lateralita prakticky a do života…

Jedinec není zcela ovládán pouze jednou mozkovou hemisférou. Mezi oběma hemisférami existuje hustá síť neuronových propojení. Obě hemisféry spolupracují v proměnlivých úrovních dominance, v závislosti na charakteru úkolu, který člověk řeší. Tomu se říká dominance hemisféry. Podle nejnovějších výzkumů může tato dominance být krátkodobého charakteru skutečně jen v závislosti na dané úloze, anebo je pozorovatelná během celého života podle zaměření, nadání a talentů konkrétního člověka. Někteří jedinci mají tendenci využívat spíše levou hemisféru, odtud více racionálně zaměřených strukturovaných a logicky uvažujících praváků. Jiní využívají do vyšší míry dary a potenciál pravé mozkové hemisféry a jsou tedy více otevřeni umění, vnímají intuici a jevy, které bývají jedincům levohemosferikům skryté.

Neškatulkovat…

Bylo by velmi omezující a škodlivé škatulkovat lidi podle způsobu využívání mozkových funkcí a určovat, která dominance je výhodnější. Aktivity v oblasti seberozvoje, především například techniky podpory všímavosti, tzv. mindfulness a meditace, dále aktivity zaměřené na podporu tvořivosti a uměleckých talentů, různá cvičení těla i mysli mohou velmi ovlivnit dominanci jedné hemisféry do té míry, že se obě mozkové hemisféry harmonizují. Díky zmíněným aktivitám dochází k zahušťování neuronových propojení v mozku a tedy k harmonizaci původní dominance ve prospěch synergického řešení všech životních výzev – jednoduše a s lehkostí. Tedy každá nechť zapracuje na harmonizaci ve svém osobním i profesním životě. S potřebnou dávkou sebeZODPOVĚDNOSTI a s podporou vašeho videoportálu Kondice.

Věříme, že vám tento miniseriál otevřel nové možnosti na cestě vašeho seberozvoje. Vaše redakce.

Použité zdroje:

Osobní a profesní praxe v oblasti práce s tělem a myslí autorky článku: www.light-soul.eu

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lateralita

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lateralizace_mozkov%C3%BDch_funkc%C3%AD