V životě jsem potkala spoustu lidí, kteří se řídili různými převzatými poučkami a snažili se aplikovat odborníky doporučené fígle… Bohužel však nebyli přesvědčiví. Alespoň ne pro mě. Něco tam prostě drhlo… Něco nebylo v souladu. Na druhou stranu jsem se potkala s pár velmi inspirativními bytostmi, ze kterých vyzařuje velmi přesvědčivé a přirozené charisma, mají jiskru, žijí naplněný osobní život a současně se těší úspěchu v oblasti profese. Společnou vlastností těchto inspirativních lidí je právě vnitřní integrita.

Co je vnitřní integrita

Vnitřní integrita je energetický soulad mezi našimi myšlenkami, slovy a činy. Tedy:

1. tím, jakým způsobem přemýšlíme a jaké myšlenky rozvíjíme

2. tím, co a jakým způsobem říkáme

3. tím, jak ve skutečnosti jednáme

Lidé, jejichž myšlenky, slova a činy jsou v souladu, jsou ukotvení, mentálně i emočně stabilizovaní a vyzařuje z nich jejich síla. Jsou to lidé respektující a vědomí si své sebehodnoty, jsou zdravě sebevědomí. Tito lidé mají jiskru.

Vnitřní integrita a charisma

Čím více je ukotven postoj vnitřní integrity, o to silnější je charisma. Veškeré poučky, ať už z oblasti rozvoje jemných dovedností, či prodejních strategií, mají jen poloviční dosah (jestli vůbec), pokud nejsou doprovázeny ukotvením vnitřní integrity v celkovém postoji člověka. Toto téma by tedy mělo být považováno za úplný základ pyramidy rozvoje každého jedince.

Vnitřní integrita jako zdroj inspirace

„Nemůžeš kázat vodu, když piješ víno…“ Nikoli tituly, množství absolvovaných seminářů anebo přečtených knih nám zajistí respekt a to, že nás naše okolí, včetně našich potomků, bude brát vážně. Je to právě naprostý soulad mezi tím, co říkáme a jak žijeme, který z nás učiní zdroj inspirace pro druhé a následováníhodný příklad. Těžko můžeme někomu kázat, jak a co má dělat, když nemáme dostatečně ukotvený svůj vlastní životní postoj…

Šlechetný záměr jako druhý základní pilíř úspěchu

Můžeme téma vnitřní integrity vnímat coby výchozí kvalitu rozvíjející naše charisma a současně tedy jako důležitou podmínku životního úspěchu, jako jeden z jeho nosných pilířů. Tím druhým nosným pilířem realizace snů a plánů, tedy úspěchu, je šlechetný záměr.

Šlechetný záměr je takový, který podporuje blaho všech zúčastněných, tedy působí ve prospěch všech. Jednoduše win-win. Posiluje radost a snižuje utrpení. Šlechetný záměr není o prospěchu jedné strany a energetického či jiného ožebračení okolí. Pokud je záměr jakéhokoli snu, přání i pracovního projektu šlechetný, jeho realizace si cestu vždy najde. Šlechetný záměr dostává „zelenou“ shůry…

Realizace záměru ve flow díky vnitřní integraci

Výzkum na poli kvantové fyziky jednoznačně potvrzuje klíčový vliv povznášejících emocí (radost, štěstí, soucit, vděčnost…) na zvyšování vibrací energie hmoty a tím tedy usnadnění realizace záměru. Postoj vnitřní integrity posiluje výše zmíněné povznášející emoce a právě v kombinaci se šlechetným záměrem umožňuje žít život na vlně „flow“, aniž bychom museli jít „hlavou proti zdi“, čelit nepřekonatelným překážkám či neustále sbírat klacky, které nám „okolí“ hází pod nohy.

Když jsou myšlenky, slova i činy vedené jedním duchem, život se stává jednoduchým. Tedy plyne ve flow.

„Štěstí je, když to, co si myslíme, říkáme a děláme, je v harmonii.“ Mahátmá Gándhí