Každý pár alespoň jednou intenzivně řešil, byť jen drobné partnerské hádky. Co je však podle definice spouštěčem drobných hádek a následně vážných partnerských problémů? Podle terapeutky Miroslavy Albertové je nejčastějším spouštěčem vztahových problémů komunikace.

"Za komunikací stojí například nedostatek času na komunikaci, nečitelnost jednoho nebo obou partnerů, vyhoření jednoho z partnerů, přetížení manželky na mateřské dovolené, stres manželů v práci, nevěra, nerespektování hranic toho druhého, přílišné zasahování blízké rodiny do výchovy dětí a vztahu manželů nebo finanční problémy," upřesňuje terapeutka pro server Zdravie.

Výše zmíněné problémy se nabalují jako sněhová koule, nekončící hádky, ostřejší slovní útoky a nechuť k sexu a partnerovi.

Zdroj: Youtube

Vztahové problémy se neřeší samy

Ačkoli si mnoho lidí myslí, že skutečné problémy začínají mít páry až po několika letech vztahu, není tomu tak. Podle terapeuta nelze přesně určit rok, kdy se problémy ve vztahu začínají objevovat. Podle ní problémy ve vztazích začínají tehdy, když jeden z partnerů pociťuje dlouhodobou nespokojenost, nervozitu, obavy, nedostatek společného času, frustraci nebo odstup od partnera. Nezáleží tedy na tom, jak dlouho jsou partneři ve vztahu, ale jak se ve vztahu cítí.

Ačkoli ve společnosti panuje názor, že moderní vztahy nevydrží a páry hned sahají po rozvodu, není tomu tak. "Většina mých klientů se snaží ve vztahu dlouhou dobu udržet. Třeba i deset let. Přicházejí ke mně již vyčerpaní," vysvětluje terapeutka.

Rozvod tedy není to první, po čem partneři procházející těžkým obdobím sáhnou. Terapie je častým pomocníkem při řešení problémů. Podle terapeuta je partner, který přivede myšlenku na párovou terapii, otevřenější k řešení problémů ve vztahu. Na druhou stranu však upozorňuje, že někdy se méně motivovanému člověku podaří do samotného procesu více investovat.

"Párová terapie je skvělým nástrojem při řešení problémů ve vztahu, protože nabízí "zjemnění" sebe sama ve vztahu k partnerovi," vysvětluje terapeutka.

Dejte si pozor na jezdce vztahové apokalypsy

Komunikace je hlavním pilířem každého zdravého a funkčního vztahu. Buduje důvěru, intimitu a řeší konflikty. Otevřená a zdravá komunikace pomáhá partnerům najít řešení problémů, kterým ve vztahu aktuálně čelí. Kromě komunikace je však podle terapeuta důležité také:

Umět naslouchat druhému člověku – naslouchat partnerovi znamená projevit mu svůj zájem a respekt. Tím se ve vztahu buduje důvěra i intimita. Přemýšlet o tom, co druhého člověka trápí – empatie je klíčovým prvkem vztahu, který podporuje vašeho partnera. Co mi chce partner sdělit tím, co říká – je důležité číst mezi řádky.

Dobrá komunikace může vztah zachránit, ta špatná má zase sílu ho zničit. Mluvíme o čtyřech jezdcích vztahové apokalypsy.

Co tedy tito „čtyři jezdci apokalypsy“ vztahů jsou?

1. Kritika. V první řadě je to kritičnost k partnerovi, zejména kritičnost, která sklouzává ke generalizaci („Vždycky přijdeš pozdě! Nikdy nedržíš slovo“) a k nálepkování („Jsi hrozný sobec!“ nebo „Jsi hysterka!“ apod.)

2. Pohrdání. Druhý jezdec je pohrdání partnerem. Sem patří nadávky a také shazování a zesměšňování partnera či jeho potřeb, názorů, postojů, …

3. Ofenziva a defenziva. Třetí jezdec je defenziva. Míní se tím především snaha vyvinit se ze spoluzodpovědnosti („Já za to nemůžu! Já jsem neudělal nic špatného!“), která na sebe ale někdy bere podobu protiútoku („Ano, udělal jsem to, ale ty jsi zase …“).

4. Odpojení se. No, a poslední jezdec je stavění komunikačních zdí. Stavěním zdí je vlastně jakákoliv forma úniku před nepříjemnými tématy – odcházení, mlčení, odmítání se o problémech bavit.

Zdroj: Zdravie, Mojepsychologie