Častěji podobné pocity zažívají ženy, uvádí se, že jimi pravidelně trpí dokonce každá třetí. Deset procent žen zažívá během pěti minut až dvou hodin po souloži tyto stavy velmi často a sex pro ně tak přestává být potěšením.

Smutná reakce

Nemá to přitom nic společného ani s tím, že sex se ten večer zrovna dvakrát nepovedl, to se totiž stává a partneři se tomu dokáží dokonce zasmát, i když samozřejmě ne vždy. Deprese a s ní spojené pocity po sexu jsou něčím jiným. Odborníci už o tom vědí dávno a mají pro tenhle stav dokonce odborné pojmenování, říkají mu postkoitální dysforie a popisují jej jako reakci na to, co člověk právě zažil, v tomto případě tedy sex. A kromě zmíněných depresivních a úzkostných stavů sem patří také pocit nepokoje či prostá a ničím jiným nevysvětlitelná otrávenost. V odborné literatuře se můžete setkat také s označením PCT nebo post-coital tristesse, výraz pochází z latiny (postkoitální) a francouzského slova tristesse, které označuje smutek.

Nevyrovnaná amygdala

Tímto jevem se v poslední době zabývali například australští vědci z university v Queenslandu. Vedoucí výzkumu Robert Schweitzer potvrdil, že podobné pocity běžně zažívá třetina žen, avšak vědci se zatím nedovažují soudit, proč tomu tak je. Jedním z mála možných vysvětlení je předchozí špatná sexuální zkušenost, ale ani to se u mnoha žen nepotvrdilo – podle Schweitzera takové ženy zažívají v souvislosti se sexem spíše pocity hanby a podobně. Naopak, mnohé z těch, které nějakou mizernou sexuální zkušenost zakusily, v nových partnerstvích žádným postkoitálním smutkem netrpí. Zdá se, že velkou roli hrají genetické dispozice a s nimi související hormonální výkyvy po milování.

Výzkumem tohoto jevu se v roce 2005 zabývali také na univerzitě v nizozemském Groningenu, kteří za pomoci pozitronové emisní tomografie skenovali mozky mužů a žen po orgasmu. Zjistili mimo jiné, že v tomto okamžiku prudce klesá aktivita části mozku zvané amygdala, která za normálních okolností zpracovává podněty, jako je strach a úzkost. Usoudili z toho, že někteří lidé se po sexu mohou cítit psychicky špatně proto, že se tato oblast mozku bouřlivě vrací ke své normální činnosti.

Duše po sexu

Tento typ depresivní nálady nemá přitom nic společného s nechutí k sexu ani se nemusí projevovat v jiných situacích. Nejde přitom ani o žádný novodobý výmysl zhýčkaných jedinců, jak dokládá už letité úsloví „post coitum omne animal triste“ aneb po koitu je každé zvíře smutné. Možná už jste ho slyšeli také, ale pozor, je to gramaticky nesprávný přepis věty, která správně zní „Post coitum anima tristis est“ a znamená, že po souloži je každá duše smutná.