Já sama

Může se zdát, že máme svůj život pevně v rukou. Máme školu, později práci, bydlení, jsme samostatní, něco si uvaříme nebo koupíme, pak se vyspíme… Když to přeženeme na party, druhý den čelíme následkům. Když to přepískneme v posilovně, prostě si uděláme volný den. Je to v naší vlastní režii. Podlehneme klamu, že jsme v pohodě a nic nemusíme řešit. Anebo vlivem nedostatku tzv. pozitivního stresu, který by nás hnal kupředu, začneme problémy vyhledávat, vidět je i tam, kde v podstatě nejsou, vytvářet je. Aby bylo alespoň něco k řešení a téma k diskuzi… Klid před velkou bouří nedokážeme dostatečně ocenit.

Mimi šéf

To vše až do chvíle, než se na scéně objeví stvoření k zulíbání, které nám ovšem velmi záhy začne organizovat celý život. Tento mimi šéf nebere ohledy na naše potřeby v souladu s Maslowovou pyramidou, velmi bezohledně a neempaticky si žádá a bere právě to, co v danou chvíli potřebuje. I starší mimi šéf se chová často úplně jinak, než bychom očekávali a než bychom si přáli. A klid je tentam. Život – zdánlivě – nemáme ve své režii. Ale můžeme mít a v podstatě máme. Záleží na našem postoji.

Budu si stěžovat na nevyspání? Nedostatek času pro sebe? Dítě stále brečí? Má zase zelenou nudli? Vzteká se? Vytáčí mě? Nespolupracuje? Nechce si psát úkoly?

Mimi šéf nepřišel náhodou

Také máte více dětí a každé s naprosto odlišnou povahou? Říkáte si, jak je to možné? Vychovali ho dva stejní rodiče… Ale s časovým odstupem. Do každého dítěte byl doslova nahrán program odpovídající vašemu mentálně-duševnímu vývoji dané doby.

Neurovědy – software mimi šéfa odpovídá kvalitě nahrávky

Způsob uvažování vašeho potomka, jeho myšlenky, přístup k životu a reakce přímo zrcadlí to, co do něj postupně nahrává jeho prostředí (rodiče, prarodiče, domácnost, kolektiv) zhruba do věku šesti či sedmi let. Z pohledu neurověd v tomto období totiž mozek dítěte funguje převážně na alfa vlnách, v mírně meditačním rozpoložení připomínajícím hypnózu. V tomto období dítě nefiltruje, nemá svůj rozum ani předsudky, jen nahrává.

Mimi guru – dítě jako průvodce za lepším já

Do velké míry tedy to, s čím se u svého dítěte potýkáte, je odrazem vaší vlastní energie zmíněného období. Máte tedy dvě možnosti: Buď bojovat a své dřívější já zarputile odmítat, anebo to celé přijmout jako velký dar a výzvu.

Pokud zaujmete druhý postoj a zodpovědně se chopíte své příležitosti, gratuluji k rozhodnutí a držím palce. Jsem v tom s vámi! Je to obrovský krok do nekomfortní zóny. Ale je to cesta, která vede k přijetí, sebelásce a laskavosti, k funkčním a pevným vztahům v rodině. Přijmete-li zrcadlení, které chování dítěte odráží, přijmete i část sebe a kapitolu, kterou jste zatím možná neměli úplně vyřešenou.

Reflexe

Občas se může zjevit myšlenka: „Vždyť opakuji slova své mámy…“ anebo: „Takto se přesně choval táta, to opakovat nechci!“ A přesto to děláte. Ano, i vaši rodiče se otiskli do vás. Nemějme jim prosím za zlé, že neotiskli právě instagramovou verzi sebe sama, nýbrž otiskli své autentické já se všemi chybami a nedokonalostmi. Ale činili patrně nejlépe, jak v danou chvíli uměli a mohli. Stejně jako nyní činíme my vůči svým potomkům.

Nechť jsou nám naše děti výzvou, nechť se díky nim stáváme lepšími lidmi a jsme jim laskavou a milující oporou. Přijměme své lidství a své nedokonalosti stejně jako necenzurovanou verzi svých potomků a mějme pochopení pro chyby druhých. Ani netušíme, s kolika zrcadlícími se zrcadly máme tu čest…